Informacja o ważności licencji ICAO

ulc_logo

W dniu 27 października 2008r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1056/2008. Rozporządzenie to m.in. przywraca możliwość korzystania z uprawnień do poświadczania obsługi samolotów i śmigłowców o MTOM pon.5700kg, na podstawie licencji krajowych ICAO, do dnia 28 września 2010 roku. Po tej dacie jedynie mechanicy z licencją Part-66 będą mogli poświadczać obsługę samolotów i śmigłowców.

W związku z powyższym, wszyscy mechanicy którzy nie dokonali do tej pory konwersji swoich krajowych licencji ICAO na licencje Part-66, mogą do dnia 28.09.2008r. korzystać z uprawnień do poświadczania obsługi samolotów i śmigłowców, pod warunkiem utrzymania ważność uprawnień wpisanych do licencji krajowej.

W przypadku utraty ważności licencji ICAO, podlega ona wymianie pod warunkiem zachowania ważności uprawnień do niej wpisanych.

Jednocześnie wszystkich posiadacczy licencji krajowych z uprawnieniami do poświadczania obsługi samolotów lub śmigłowców ULC zachęca do złożenia wniosku o jej konwersję.

W odniesieniu do statków powietrznych innych niż samoloty i śmigłowce, licencje krajowe ICAO pozostają ważne do czasu wprowadzenia nowych przepisów EASA dotyczących nowych kategorii licencji Part-66, mających zastosowanie do szybowców, motoszybowców, balonów, sterowców i wiatrakowców. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych 4 lat.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus