Przejdź do treści
Źródło artykułu

ECCAIRS 2 – nowa platforma raportowania zdarzeń lotniczych

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że od 1 lutego 2023 r. zgłaszanie zdarzeń lotniczych możliwe jest za pośrednictwem portalu ECCAIRS 2.

•  Przewodnik korzystania z systemu ECCAIRS – LINK

•  Wytyczne kodowania ECCAIRS – LINK

Zdarzenia, o których zebrano informacje do 31 stycznia 2023 r. są zgłaszane nadal na portalu CBZ. Biorąc pod uwagę termin 72 godzin oraz zebranie informacji o wystąpieniu zdarzenia 31 stycznia 2023 r., w takim przypadku będzie można jeszcze dokonać zgłoszenia za pomocą portalu CBZ, najpóźniej do 3 lutego 2023 r.

Zdarzenia, na temat których zebrano informacje do 31 stycznia 2023 r. oraz te wymagające podjęcia działań następczych przez organizację, procedowane będą w CBZ do 30 kwietnia 2023 r.

Zgłoszeniu poprzez portal ECCAIRS podlegają zdarzenia w ramach systemu obowiązkowego (mandatory-MORS) i dobrowolnego (voluntary–VORS).

System znajduje się pod adresem: www.e2.aviationreporting.eu/reporting  

Dostęp do zgłoszeń w ECCAIRS posiada Prezes ULC oraz Państwowa Komisja Badania Wypadów Lotniczych (PKBWL). Zgłoszenie dokonane za pomocą portalu ECCAIRS nie wymaga wysyłania dodatkowych dokumentów oddzielnie do ULC i PKBWL.

Organizacje lotnicze, które chcą posiadać własne konto w ECCAIRS proszone są o wypełnienie e-formularza. Link do formularza elektronicznego z danymi wymaganymi do utworzenia konta w ECCAIRS 2 dla organizacji: www.forms.office.com/r/Q9jKevrSiu

Wszelkie problemy techniczne związane z system ECCAIRS należy zgłaszać na adres: admin-E2@ulc.gov.pl
Centralna Baza Zgłoszeń (CBZ) będzie dostępna przez 2 lata pełniąc funkcję archiwum.

ULC przypomina, że portal ECCAIRS jest narzędziem do zgłaszania zdarzeń lotniczych lub innych okoliczności, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu operacji lotniczych, natomiast nie jest to platforma do składania skarg za naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE.

Informacje dotyczące składania skarg za naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE znajdują się pod linkiem: www.pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/zloz-wniosek

Wykaz klasyfikujący zdarzenia podlegające zgłaszaniu w ramach systemu obowiązkowego jest zawarty w rozporządzeniu (UE) nr 2015/1018.

Jakie zdarzenia zaliczamy do systemu dobrowolnego?

Przynależność zdarzenia do MORS (obowiązkowe) lub VORS (dobrowolne) zależy od spełnienia dwóch warunków:
– pierwszy warunek to wykaz osób dokonujących zgłoszeń (art. 4 ust. 6 rozporządzenia nr 376/2014/UE),
– drugi warunek to wykaz klasyfikujący zdarzenia (rozporządzenie nr 2015/1018/UE). 

Spełnienie wymienionych wyżej warunków decyduje  o przynależności do MORS lub VORS. Niżej przedstawiono trzy (3) warianty spełnienia ww. warunków:

Jeśli zgłoszenie zdarzenia jest dokonywane przez osobę fizyczną wymienioną w wykazie oraz zgłaszane zdarzenie jest wymienione w wykazie klasyfikacyjnym to zdarzenie należy do MORS.

Jeśli zgłoszenie zdarzenia jest dokonywane przez osobę fizyczną wymienioną w wykazie oraz zgłaszane zdarzenie nie występuje w wykazie klasyfikacyjnym to zdarzenie należy do VORS.

Jeśli zgłoszenie zdarzenia jest dokonywane przez osobę fizyczną niewymienioną w wykazie to zdarzenie należy do VORS.

Więcej informacji dotyczących dobrowolnego systemu raportowania w prezentacji – LINK

Szczegółowe informacje na temat nowego portalu znajduję się w zakładce: www.ulc.gov.pl/pl/powiadamianie-o-zdarzeniach-lotniczych

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony