Dialog techniczny w sprawie budowy pirsu na gdańskim lotnisku

Wizualizacja pirsu w Porcie Lotniczym Gdańsk (Pn) (fot. Port Lotniczy Gdańsk)

Port Lotniczy Gdańsk zaprosił firmy do dialogu technicznego, który ma wyjaśnić wątpliwości dotyczące kosztów rozbudowy terminalu pasażerskiego. Oferty na budowę pirsu zgłoszone w pierwszym przetargu, okazały się dużo droższe niż się spodziewały władze lotniska. Spółka chce wydać na pirs 177 mln zł, a wykonawcy określili koszty na poziomie od 239 do 311 mln zł.

Po otwarciu ofert skierowanych przez cztery firmy budowlane: NDI,  Doraco, Hochtief i Budimex, zarząd Portu Lotniczego Gdańsk podjął decyzję o unieważnieniu przetargu na rozbudowę terminalu pasażerskiego T2. Postanowił też rozpocząć dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami. W toku dialogu spółka chce się dowiedzieć, czy zaproponowany w dokumentacji projektowej sposób realizacji inwestycji jest wykonalny, jaki jest wykonawcom potrzebny czas na budowę pirsu i jaki jest zakres prac, które są w stanie wykonać w określonym terminie.

Port lotniczy chce także wyjaśnić, co było  powodem  tak wysokiego ofertowania i co należy zrobić, aby zapewniając wymaganą jakość wykonania, obniżyć koszty budowy. „Chcemy mieć pewność co, kiedy i jak może być zrealizowane przez firmy budujące nasz pirs” – powiedział Wojciech Płotka kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Dodał, że w konsekwencji dialogu technicznego, może zostać zmieniony opis przedmiotu zamówienia w kolejnym przetargu na pirs. Ten zostanie ogłoszony w czerwcu, wcześniej powinien się zakończyć dialog techniczny.

Chętni do udziału w dialogu technicznym w sprawie budowy pirsu mogą się zgłaszać do 27 maja 2019 roku. Szczegółowe informacje, w tym opis wymaganych dokumentów i regulamin można znaleźć w ogłoszeniu na stronie Portu Lotniczego.

Dialog techniczny prowadzi się często w przypadku realizacji dużych i skomplikowanych inwestycji, a taką jest rozbudowa terminalu o pirs. Dzięki tej realizacji, terminal pasażerski T2 w Porcie Lotniczym Gdańsk będzie większy o 16 tysięcy metrów kwadratowych. Będzie powiększona strefa centralnej kontroli bezpieczeństwa i kontroli paszportowej, rozbudowana zostanie hala odbioru bagażu, zwiększona będzie strefa Non-Schengen, wybudowane zostaną 2 wyjścia autobusowe. Planowana jest także rozbudowa sieci wewnętrznych dróg dojazdowych do lotniska.


Przeczytaj również:
Przetarg na pirs w Porcie Lotniczym Gdańsk na razie bez wyboru wykonawcy
Źródło: Port Lotniczy Gdańsk
comments powered by Disqus