Przetarg na pirs w Porcie Lotniczym Gdańsk na razie bez wyboru wykonawcy

Wizualizacja pirsu w Porcie Lotniczym Gdańsk (Pn) (fot. Port Lotniczy Gdańsk)

W dniu 16 maja br. dokonano otwarcia ofert w publicznym przetargu na rozbudowę Terminalu T2 Portu Lotniczego Gdańsk o pirs. Wpłynęły 4 oferty. Każda z ofert przekracza założony plan finansowy. Szacowano wykonawstwo na 177 mln zł netto, a poszczególne oferty są w przedziale od 239 mln zł netto do 311 mln zł netto. Zarząd Portu Lotniczego Gdańsk podjął decyzję o unieważnieniu przetargu ze względu na przekroczenie planowanego budżetu.

“Zdecydowaliśmy o unieważnieniu przetargu ze względu na przekroczenie planowanego budżetu. Jednocześnie rozpoczynamy i ogłaszamy dialog techniczny z wykonawcami, by dowiedzieć się jakie są przyczyny takich kwotowań” – powiedział Tomasz Kloskowski Prezes Portu Lotniczego Gdańsk.

Po zakończeniu dialogu technicznego Port Lotniczy ogłosi nowy przetarg na budowę pirsu. “Nie musimy się spieszyć z tym procesem. Obecnie działające terminale pasażerskie zapewniają naszym pasażerom odpowiedni standard obsługi, co wykazują chociażby ostatnie rankingi. Planowana rozbudowa terminalu T2 ma być krokiem wyprzedzającym rozwijający się ruch lotniczy na naszym lotnisku” – powiedział Tomasz Kloskowski.

Podstawowe zmiany parametrów po zakończeniu budowy nowego pirsu:
– powierzchnia terminalu T2 – zwiększenie z 53 tys. m2 do 69 tys. m2
– centralny punkt kontroli bezpieczeństwa – zwiększenie liczby linii kontroli bezpieczeństwa z 11 do 18
– punkty odprawy paszportowej, odloty – zwiększenie z 6 do 10 przejść
– gate’y odlotowe – zwiększenie liczby gate’ów z 20 do 30
– punkty odprawy paszportowej, przyloty – zwiększenie z 8 do 12 przejść
– odbiór bagażu – umożliwienie zwiększenie liczby karuzel z 5 do 9 karuzel

Źródło: Port Lotniczy Gdańsk
comments powered by Disqus