Co warto wiedzieć o uprawnieniu do pilotowania samolotu wielosilnikowego z załogą jednoosobową (ME)?

Piper Seneca V

Osoba przystępująca do szkolenia teoretycznego do uprawnienia wykonywania lotów na samolotach wielosilnikowych (ME) musi posiadać:

- ukończone 17 lat;
- licencję pilota samolotowego turystycznego PPL(A) z uprawnieniem do wykonywania lotów na samolotach klasy SEP(L);
lub
potwierdzone kwalifikacje lotnicze nabyte w lotnictwie państwowym.

Osoba przystępująca do szkolenia praktycznego do uprawnienia wykonywania lotów na samolotach wielosilnikowych (ME) musi posiadać:

- ukończyć szkolenie teoretyczne dotyczącego uprawnienia ME – zgodne programem;
- posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie co najmniej Kategorii 2;
- posiadać co najmniej 70 h nalotu jako dowódca na samolotach;

Stosowanie języka angielskiego w szkoleniu
Ze względu na powszechność stosowania języka angielskiego w lotnictwie na świecie i jego obligatoryjną znajomość w realizacji szkolenia do uzyskania np. uprawnienia do lotów wg wskazań przyrządów -IR, zaleca się naukę angielskiej frazeologii proceduralnej na każdym etapie szkolenia.

Ramowe zestawienie szkolenia do uzyskania uprawnienia wykonywania lotów załogą jednoosobową na samolotach wielosilnikowych (ME)
Kandydat podejmujący szkolenie musi pod nadzorem Kierownika Szkolenia (HT) przejść w nieprzerwanym ciągu wszystkie części zatwierdzonego szkolenia. Szkolenie teoretyczne może być przeprowadzone przez inną organizacją specjalizującą się w szkoleniach teoretycznych, zatwierdzoną do prowadzenia tylko takich szkoleń.

Szkolenie teoretyczne do uzyskania uprawnienia na klasę samolotu wielosilnikowego z załogą jednoosobową (ME)
Program szkolenia teoretycznego zgodny wymogami zawartymi w IEM FCL 1.240 obejmuje 11 godzin wykładów z następujących przedmiotów:
- Budowa i wyposażenie samolotu;
- Ograniczenia;
- Osiągi i planowanie lotu;
- Załadowanie, wyważenie i obsługa;
- Procedury awaryjne;

Zaliczenie szkolenia teoretycznego
- szkolony nie może uzyskać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego, jeśli nie zaliczy egzaminu końcowego ze wszystkich przedmiotów objętych szkoleniem.
- Szkolony otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego upoważniającego do rozpoczęcia szkolenia praktycznego.

Szkolenie teoretyczne należy przeprowadzić w zakresie wiadomości o samolocie, na którym pilot ma być szkolony. Szkolenie odbywa się w formie wykładu, ćwiczeń i pokazów (przeźrocza, tablice, itp.). Tematy oznaczone gwiazdką (*) mogą być pominięte, jeśli nie mają zastosowania na konkretnym typie samolotu wielosilnikowego.

Przedmiot wg IEM FCL 1.240 Minimalny czas zajęć (godz.)
Nr przedmiotu Nazwa przedmiotu
1 Budowa i wyposażenie samolotu 3
2 Ograniczenia 1
3 Osiągi i planowanie lotu 1
4 Załadowanie, wyważenie i obsługa 0.5
5 Procedury awaryjne 2
6 Wymagania specjalne dla rozszerzenia uprawnień dot. typu do wykonywania podejść precyzyjnych wg wskazań przyrządów pokładowych przy wysokościach decyzji mniejszych niż 200 stóp (60 m) 0.5*
7 Wymagania specjalne dla samolotów wyposażonych w system wskaźników elektronicznych (EFIS) 0.5*
8 Elektroniczne systemy kierowania lotem 0.5*
9 Zasady pilotażu samolotu wielosilnikowego 2
Łącznie minimum: 11

Szkolenie praktyczne do uzyskania uprawnienia na klasę samolotu wielosilnikowego z załogą jednoosobową (ME)
W ramach szkolenia praktycznego realizowane jest co najmniej 6 godzin lotu - z czego co najmniej 2 godziny 30 minut lotów szkolnych z instruktorem na samolocie wielosilnikowym w normalnych warunkach użytkowania samolotu wielosilnikowego oraz nie mniej niż 3 godziny 30 minut lotów szkolnych z instruktorem w ćwiczeniach procedur niesprawności silnika i lotu z ciągiem niesymetrycznym.

Realizacja programu musi się odbywać w jednym ciągu - 8 ĆWICZEŃ zgodnych co do treści z wymaganiami określonymi w JAR FCL 1.261 i 1.262.

Nr ćwiczenia Treść ćwiczenia Minimalna liczba lotów
1 Lot zapoznawczy 1
2 Loty po kręgu 4
3 Wykorzystanie maksymalnych osiągów samolotu 4
4 Symulowane sytuacje awaryjne w lotach po kręgu 8
5 Starty i lądowania z bocznym wiatrem 6
6 Loty do strefy 2
7 Loty wg wskazań przyrządów 1
8 Lot sprawdzający opanowanie zadania 1
Łącznie: 27

Minimalny łączny czas lotów 6h 05min.
Czas lotu z asymetrią ciągu 3h 30min.

Warunki atmosferyczne dla realizacji szkolenia
Loty po kręgu mogą być wykonywane przy widzialności minimum 3 km i podstawie chmur minimum 300 m AGL. Loty do strefy mogą być wykonywane gdy podstawa chmur przewyższa o 150 m planowaną wysokość lotu w strefie. Prędkość wiatru i wielkość jej bocznej składowej zgodna z AFM danego samolotu.

Dopuszczalne tolerancje wymaganych parametrów lotu.
Szkolony kończąc realizację Programu powinien wykonywać wszystkie elementy lotu przy zachowaniu poniższych tolerancji. Są one jednocześnie tolerancjami stosowanymi podczas egzaminu LKE na klasę samolotów ME.

Podane niżej wartości są jedynie wskazówkami ogólnymi. Instruktor powinien uwzględnić występowanie turbulencji jak również indywidualne właściwości i osiągi samolotu użytego do szkolenia.

Wysokość
lot w warunkach normalnych ± 100 stóp
z symulowaną niesprawnością silnika ± 150 stóp
rozpoczęcie przejścia na drugi krąg + 50 stóp/-0 stóp

Kurs
lot warunkach w normalnych ±10°
z symulowaną niesprawnością silnika ± 15°

Prędkość
wszystkie silniki pracują ±5 węzłów
z symulowaną niesprawnością silnika +10 węzłów/-5 węzłów

WAŻNE:
Szkolenie na uprawnienie na typ, włącznie z zakresem wiedzy teoretycznej musi być ukończone w ciągu 6 miesięcy poprzedzających egzamin praktyczny.

Zakres i zadania egzaminu praktycznego na uprawnienia dot. samolotów wielosilnikowych z załogą wieloosobową podane są w Załącznikach 1 i 2 do JAR-FCL 1.240. Każde zadanie i ćwiczenie z zakresu egzaminu praktycznego ma zostać zaliczone w okresie sześciu miesięcy od daty przyjęcia wniosku o uzyskanie tych uprawnień.

Utrzymanie ważności uprawnień, przedłużanie i wznawianie ważności
Uprawnienia na typ i klasę samolotów wielosilnikowych są ważne przez okres 12 miesięcy, licząc od daty ich wydania lub daty przedłużenia ich ważności, jeżeli przedłużenie nastąpiło w okresie ważności tego uprawnienia.
Posiadacz uprawnienia na typ i klasę samolotów wielosilnikowych ubiegający się o przedłużenie jego ważności musi:
(1) w okresie trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę wygaśnięcia uprawnienia, poddać się kontroli umiejętności na odpowiednim typie lub klasie samolotu zgodnie z Załącznikiem 1 do JAR-FCL 1.240; i
(2) w okresie ważności uprawnienia wykonać co najmniej 10 tras jako pilot na odpowiednim typie lub klasie samolotu lub, z udziałem egzaminatora, jedną trasę jako pilot odpowiedniego typu lub klasy samolotu lub lot w symulatorze.
(3) uprawnienie do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów IR(A) ma być przedłużane jednocześnie z uprawnieniami na typ/klasę jak podano w Załączniku 1 do JAR-FCL 1.240 i 1.295.

Wygaśnięcie uprawnień
W przypadku wygaśnięcia ważności uprawnień na typ lub klasę samolotów wielosilnikowych, ubiegający się o wznowienie ich ważności musi spełnić wszelkie wymagania określone przez władze lotnicze odnośnie szkolenia wznawiającego i zdać sprawdzian z umiejętności, zgodnie z Załącznikiem 1 i 2 lub 3 do JAR-FCL 1.240. Ważność uprawnienia będzie liczona od daty spełnienia wszystkich wymagań dot. wznowienia.

Grzegorz Skomorowski
FTO: unitedsky.eu

Źródło: unitedsky.eu
comments powered by Disqus

Komentarze

aleosochodzi? dlaczego to jest news na pierwszą stronę? gdzie jest podstęp/kruczek/skandal?

Nie ma podstepu, kruczka ani skanadalu. Sa komentarze czasami nie na temat lub jak to nazwal walory edukacyjne. Czy tylko afery musza byc w dziale "News"? Jak tego szukasz to na www.szybowce.com Latanie na wielosilniku to zadna filzofia, ale ze wszystkiego mozna zrobic wielka sprawe, pieniadze i biurokracje.

A może po prostu walor edukacyjny...

(Na swojim przykladzie), 2h szkolenia "pomostowego" i egzamin praktyczny tez okolo 1h. Bez smarowania. Z szacunkiem! do wladzy (ULC-u)i z logiczna stanowczoscia.

No jasne, a najlepiej zrobić wszystko na Flight Symulatorze - po co latać i marnowac benzynę. A potem będzie na naszym niebie latać całe stado lotniczych "analfabetów" - strach będzie nie tylko latać ale i po ziemi chodzić!

Proponuje wakacje za woda z ME. Caly program szkolenia ME(L):
1.Cwiczenia lotu samolotem welosilnikowym na jednym silniku i wykonywanie procedur startu, podejscia i ladowania.
2.Znajomosc Vmc, Blue line, critical engine.
3. Dla ulatwienia i zapamietania:
a)utrata silnika- "From right to left, flaps up, gear up", "identify, verify, feather"- (cala procedura awaryjna!)
b) przed ladowaniem -"GUMP" check.
To cala filozofia dla tych co nie maja czasu bawic sie w klocki, latania do strefy, nabijanie godzin itp. Reszte wiedzy jak wyglada i dziala EFIS, studiowanie POH to przed kazym lotem z kubkiem kawy w reku. Okolo do wylatania 6h na VFR lub 10h IFR. Jedna godzina z instruktorem na Senec-e tyle co za C172sp na Babicach. Tam czas to $$$. Wlasciciel "Gus" przyjaznie ustosunkowany do Polskich pilotow. www.acepilot.com

Wszystko pięknie. Ale co z uznaniem takiego uprawnienia przez naszą władzę lotniczą?