Przejdź do treści
Laureaci Nagrody Błękitne Skrzydła
Źródło artykułu

Błękitne Skrzydła wręczone

26 sierpnia 2022 podczas spotkania lotniczych pokoleń na Okęciu organizowanego z okazji Święta Lotnictwa odbyła się uroczystość wręczenia Błękitnych Skrzydeł za lata 2020, 2021 i 2022. W imieniu Kapituły Błękitnych Skrzydeł wyróżnienia wręczał Inspektor Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Jacek Pszczoła i redaktor naczelny ML Skrzydlata Polska Bartosz Głowacki (prezes Fundacji Ludzi Lotnictwa, Janusz Chwiejczak zachorował – życzymy zdrowia).

Spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej 1. Bazy Lotnictwa Transportowego (AVIATOR) na warszawskim Okęciu.

Wręczenie Błękitnych Skrzydeł za 2020 i 2021 okazało się niemożliwe w planowanych terminach z powodu restrykcji pandemicznych. Nie udało się to też przy okazji 26. Balu Lotników, który musiał zostać odwołany z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Teraz się udało. Wyróżnienia zostały wręczone wraz z tymi należnymi za 2022.

Nagroda Błękitne Skrzydła

Przypominamy zatem Laureatów Błękitnych Skrzydeł za ostatnie lata:

2020:

Wyróżnienie zbiorowe

 • Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim – za kultywowanie tradycji lotniczych i pamięci o Czesławie Tańskim, byłym mieszkańcu Janowa Podlaskiego, uważanego za ojca polskiego szybownictwa.
 • Muzeum Lotnictwa Sił Powietrznych w Dęblinie – tworzone w celu gromadzenia statków powietrznych i sprzętu lotniczego, będących wcześniej w wyposażeniu jednostek wojskowych. Eksponaty Muzeum odzwierciedlają historię polskiego lotnictwa wojskowego i osiągnięcia jego pilotów.
 • Klub Pilotów Doświadczalnych – stowarzyszenie o 30-letniej tradycji, integrujące pilotów i skoczków doświadczalnych oraz inżynierów prób w locie wywodzących się zarówno ze środowiska cywilnego, jak i wojskowego. Dba o prestiż zawodu pilota i utrwalanie pamięci o wybitnych ludziach lotnictwa.

Wyróżnienia indywidualne (w kolejności alfabetycznej)

 • mjr instr. pil. rez. Sławomir Hetman – od 1975 związany z lotnictwem. Pilot instruktor, a także pilot lotów próbnych. Jedyny w Polsce pilot, który ma uprawnienia do wykonywania lotów na Lim-2. Zaangażowany w odbudowę repliki PWS-26.
 • pil. instr. Herbert Majnusz – od dzieciństwa aktywny miłośnik lotnictwa. Jako instruktor zaangażowany w szkolenie młodzieży. Członek komisji egzaminacyjnej PLKE z wszystkimi uprawnieniami. Na 40 typach samolotów wylatał 16 120 h.
 • pil. Jerzy Kwieciński – od 1950 związany z lotnictwem. Mechanik samolotowy, instruktor szybowcowy i samolotowy I klasy. Członek PLKE. Przez 24 lata latał w agrolotnictwie. Aktywnie uczestniczył w reaktywowaniu lotniska w Kętrzynie.
 • gen. bryg. pil Krzysztof Walczak – szef Zarządu Wojsk Lotniczych, zastępca Inspektora Sił Powietrznych, pilot klasy mistrzowskiej o prawie 40-letnim doświadczeniu i nalocie 2300 h na różnych typach samolotów. Wdrażał nową taktykę NATO w latach 1998-2002 w 7. elt w Powidzu, a jako dowódca OSL w Dęblinie rozpoczął implementacje samolotu AJT.
 • kmdr. pil. Jarosław Czerwonko – dowódca Brygady Lotnictwa MW z 40-letnim doświadczeniem w lotnictwie morskim. Pilot klasy mistrzowskiej i pilot doświadczalny o ogólnym nalocie 3100 h na samolotach i śmigłowcach. Odpowiedzialny za nadzór i wdrożenie do eksploatacji w jednostkach brygady nowych typów torped ZOP.
 • Andrzej Mochoń – prezes Zarządu Targów Kielce, współtwórca Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego oraz Targów Lotniczych Aviation Expo. Menedżer aktywnie wspierający Muzeum Lotnictwa Sił Powietrznych w Dęblinie i Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
 • kpr. pil. Bolesław J. Fujarczuk – ur. 28 sierpnia 1924, w 1940 wywieziony na Sybir. Po 2 latach przedostał się do Anglii, gdzie trafił do Polskich Sił Powietrznych. Od 1951 aktywny członek Skrzydła 430 Warszawa Stowarzyszenia Lotników Polskich w Toronto. Wspiera finansowo ważne rocznice, obecnie zaangażowany w budowę pomnika polskich lotników walczących w II wojnie światowej w Wielkiej Brytanii.
 • Józef Jacek Figwer – znany w środowisku lotniczym jako JACEK. W lipcu 1945 ukończył kurs szybowcowy na Żarze. W 1948 zdobył Srebrną Odznakę Szybowcową. Brał udział w wielu pokazach lotniczych. Jako pilot i działacz poświęcił lotnictwu 76 lat swojego życia.
 • gen. bryg. pil. dr Mirosław Jemielniak – absolwent WOSL w Dęblinie z 1987. W latach 1992-2007 związany z Krakowem, z 13. Pułkiem Lotnictwa Transportowego. Od 2017 do 2019 pełnił obowiązki Inspektora Sił Powietrznych. W powietrzu na wszystkich statkach powietrznych spędził około 4000 godzin. Licencjonowany pilot cywilny z uprawnieniami instruktora szkolenia praktycznego.
 • Tadeusz KRÓLIKIEWICZ – absolwent Oddziału Lotniczego Wydziału Komunikacji AGH w Krakowie w 1951, w specjalności płatowce. Długoletni przewodniczący Rady Programowej miesięcznika Technika Lotnicza. Autor wielu książek lotniczych, m.in.: Nowoczesny samolot wojskowy, Współczesne samoloty wojskowe, Polski samolot i barwa. W 2020 ukazały się jego wspomnienia Cienie skrzydeł.

2021:

Wyróżnienia indywidualne:

 • kmdr por. Mieczysław Bednarz – pilot i instruktor lotniczy, na samolotach TS-11, SB LiM-2, M28 i innych wylatał ponad 4 tys. godzin, zasłużony w wychowaniu kilku pokoleń lotników morskich, uczestnik PKW SOPHIA i IRINI,
 • Andrzej Binkowski – związany z lotnictwem od 1968, od 1976 czynny uczestnik powstawania jego nowej dziedziny – lotniarstwa, instruktor lotniowy i paralotniowy,
 • Andrzej R. Dąbrowa – ostatni żyjący członek Skrzydła Pacyfik, podczas II w.św. mechanik lotniczy w PSP, autor obszernej historii Enigmy, niedawno obchodził 93. urodziny!
 • Tomasz Kajkowski – były żołnierz 1. PSK z Lublińca, twórca Muzeum 303 im. ppłk. pil. Jana Zumbacha w Napoleonie poświęconego w szczególności polskim pilotom z okresu Bitwy o Anglię,
 • mł. insp. pil. Marcin Marcinkowski – pilot instruktor Lotnictwa Policji na śmigłowcach Mi-8, Bell 412 i W-3, uczestnik PKW w Iraku, w 2010 walczył z powodzią, wylatał ponad 2200 godzin,
 • Franciszek Porwik – w 1938 zbudował pierwszy model szybowca, wychowawca kilku pokoleń wybitnych modelarzy, obecnie najstarszy w Polsce czynny modelarz lotniczy, 1 października skończy 99 lat!
 • ppłk pil. Zbigniew Rosół – pilot samolotów transportowych, wielokrotny wykonawca lotów w ramach Akcji Serce na rzecz polskiej transplantologii, uczestnik wielu PKW, w tym w Iraku i Afganistanie,
 • Jacek Samojłowicz – scenarzysta i producent filmowy, w ostatnich latach zrealizował znakomity film fabularny Dywizjon 303. Historia prawdziwa,
 • insp. pil. Robert Sitek – pilot instruktor Lotnictwa Policji na śmigłowcach Mi-8, Bell 412 i S-70i, nadający kierunek jego modernizacji, wylatał w lotnictwie państwowym ponad 2200 godzin,
 • Zenon Wajda – pilot instruktor szybowcowy i samolotowy, w 2007 założyciel Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej i lotniska w Laszkach, posiada Złotą Odznakę Szybowcową z dwoma diamentami.

Wyróżnienia zespołowe:

 • Oddział Bialskopodlaski Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego – za kultywowanie tradycji lotniczych i patriotyczne wychowanie młodzieży, w tym publikowanie wydawnictw o lotnictwie Podlasia,
 • Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej z Tomaszowa Mazowieckiego – za zaangażowanie w zadania związane ze zwalczaniem pandemii koronawirusa i wspieranie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wyróżnienie specjalne:

 • Robert Gretzyngier i Wojciech Matusiak – za realizowaną z pasją popularyzację wiedzy o historii polskiego lotnictwa, publikowanie niezliczonych artykułów, czasopism i książek, a w szczególności inicjatywę specjalnego malowania na samolotach Sił Powietrznych znanych polskich lotników.

 

Laureaci Błękitnych Skrzydeł za 2022 r., fot. Mirosław Wójtowicz

Za 2022 Błękitne Skrzydła otrzymali:

Wyróżnienia indywidualne

 • kmdr por. nawig. Jacek Bartosiewicz – efektywnie dowodził PKW w operacji EUNAFOR MED IRINI Śródziemnym oraz budował pozytywny wizerunek lotnictwa Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach lotniczych UE i NATO prowadzonych poza granicami państwa,
 • płk mgr inż. Zbigniew Dymek – wojskowy koordynator ruchu lotniczego, pracownik PAŻP od jej utworzenia, zaangażowany w tworzenie Służby Informacji Powietrznej (FIS) i przekształcenie sektorów wojskowych FIS;
 • płk pil. Waldemar Gołębiowski – jako Dowódca XI zmiany PKW w Islamskiej Republice Afganistanu wyróżnił się ponadprzeciętnymi zdolnościami dowodzenia i kierowania oraz elastycznością i umiejętnością reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację taktyczną podczas działań bojowych,
 • Jerzy Gruchalski – w 1978 zbudował samolot amatorski Polonez. W 1980 przeszedł szkolenie szybowcowe w Aeroklubie Konińskim – łączne na szybowcach wylatał ok. 200 h; wykonał replikę przedwojennego motoszybowca Bąk, a w rozpoczął budowę kolejnej – przedwojennego szybowca Orlik, który obecnie jest ukończony w ponad 70 %. Wszystkie repliki buduje samodzielnie we własnym warsztacie,
 • płk rez. pil. mgr inż. Józef Jagos – absolwent WOSL w Dęblinie, ma uprawnienia instruktora pilota oblatywacza. W środowisku lotniczym ceniony jako doskonały fachowiec i wychowawca wielu pokoleń lotniczych. Nalot ok. około 2650 h realizował bez żadnych wypadków i zdarzeń lotniczych. Aktywnie uczestniczy w życiu i pracy stowarzyszeń o charakterze lotniczym,
 • płk pil. dośw. mgr inż. Kazimierz Pogorzelski – wybitna postać polskiego lotnictwa sportowego i wojskowego okresu powojennego; pilot instruktor sportowy, doświadczalny wojskowy, dydaktyk, publicysta, taktyk, wysoki dowódca wojskowy, aktywny działacz społeczny. Jego działalność pozostawiła trwały ślad w sferze bezpieczeństwa Państwa, obronności, współpracy międzynarodowej, utrwalania historii i tradycji oraz patriotycznego wychowania młodzieży,
 • mjr lek. med. Piotr Rozlau – absolwent WAM w Łodzi, od 2002 pracuje w składzie Głównej Wojskowej Komisji Lotniczo Lekarskiej WIML i w Centrum Medycyny Lotniczej WIML, gdzie pomaga rozwiązywać problemy zdrowotne braci lotniczej; na szybowcach wylatał ponad 500 h,
 • płk pil. Krzysztof Stobiecki – efektywnie dowodził w ramach PKW Orlik 5, będącego elementem systemu NATINAMDS w działaniach związanych z ochroną integralności przestrzeni powietrznej NATO oraz budował pozytywnego wizerunku lotnictwa Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach lotniczych UE i NATO prowadzonych poza granicami państwa,
 • płk pil. Piotr Tusza – pilot instruktor (nalot ogólny 2500 h na 17 typach samolotów wojskowych i cywilnych, w tym 1700 h na samolotach uderzeniowych Su-22), od 25 lat wojskowy pilot doświadczalny (ponad 100 lotów próbnych), posiadacz cywilnej licencji pilota, dyrektor parad lotniczych w Warszawie i Katowicach z udziałem kilkudziesięciu samolotów, wychowawca wielu pokoleń pilotów wojskowych,
 • por. pil. mgr Anita Wodkowska – pilot samolotowy i śmigłowcowy z nalotem ponad 800 h, skoczek spadochronowy (ponad 2130 skoków ze spadochronem); ukończyła szkolenie jako pilot liniowy PLL LOT; obecnie pilot śmigłowcowy Straży Granicznej; wiele razy stawała na podium Spadochronowych Mistrzostw Świata, Europy i Polski oraz Pucharu Świata i Europy w celności lądowania,

Wyróżnienie zbiorowe

 • Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego – za aktywną i profesjonalną koordynację ewakuacji obywateli RP oraz państw sojuszniczych z rejonu Kabulu, koordynację wsparcia lotniczego Straży Granicznej w czasie kryzysu na granicy z Białorusią oraz dowodzenie lotnictwem sojuszniczym patrolującym przestrzeń powietrzną RP oraz systemami narodowymi i sojuszniczymi wydzielonymi do obrony granic powietrznych RP w czasie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Wszystkim Laureatom gratulujemy!

Więcej informacji dotyczących laureatów Błękitnych Skrzydeł dostępnych jest na stronie www.altair.com.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony