Przejdź do treści
Źródło artykułu

Aeronautical Information Publication (AIP) – Narzędzie, Nie Prawo!

W świecie lotnictwa, Aeronautical Information Publication (AIP) jest fundamentalnym źródłem informacji dla pilotów, kontrolerów ruchu lotniczego i operatorów lotniczych. Zawiera dane niezbędne do bezpiecznego i efektywnego zarządzania operacjami lotniczymi. Jednak mimo swojej istotnej roli, informacje zawarte w AIP nie stanowią prawa w sensie powszechnie obowiązujących przepisów. Jakie są więc ich prawdziwe znaczenie i rola? 

Czym jest AIP?

Zbiór Informacji Lotniczych (AIP – Aeronautical Information Publication) dla FIR Warszawa (AIP Polska) jest publikowany i wydawany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.  Zawiera on szczegółowe dane dotyczące lotnisk, przestrzeni powietrznej, procedur lotniczych oraz serwisów nawigacyjnych. Jest to kompendium wiedzy, które pomaga pilotom i operatorom lotniczym w planowaniu i wykonywaniu lotów zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami bezpieczeństwa.

W dziwnym zbiegu z przedmiotem petycji z dnia 6 maja 2024 "W sprawie podjęcia pilnych działań w zakresie publikacji i zgłaszania różnic pomiędzy obowiązującymi w Polsce przepisami lotniczymi a Normami i Zalecanymi Metodami i Zasadami Postępowania (SARPs) oraz Procedurami Służb Żeglugi Powietrznej (PANS) ICAO zgodnie z Artykułem 38 Konwencji Chicagowskiej." ,  ULC opublikował  z wieloletnim opóźnieniem dnia 7 czerwca 2024  polską wersję  Doc 10066: „Procedury Służb Żeglugi Powietrznej – Zarządzanie Informacją Lotniczą" .  Jest to jeden z kluczowych dokumentów (patrz również Załącznik 15 i Doc 8126 ICAO)  w którym można odnaleźć  aktualne wymagania dotyczące struktury AIP.

AIP a Prawo

Według artykułu 87 Konstytucji RP, źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce są Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Informacje zawarte w AIP nie należą do żadnej z tych kategorii, co oznacza, że nie mają statusu prawa powszechnie obowiązującego. Podobnie niewiążące prawnie są Wytyczne Prezesa ULC.

AIP pełni funkcję informacyjną i operacyjną, dostarczając kluczowych danych potrzebnych do bezpiecznego wykonywania lotów. Jednakże nie są one prawnie wiążące w takim samym stopniu jak akty prawne wydawane przez władze ustawodawcze.

Przykłady praktyczne

Praktyka pokazuje, że sądy mogą kwestionować znaczenie niektórych przepisów, które były opublikowane  w AIP.  PAŻP, publikując informacje w AIP, działa na podstawie danych dostarczanych przez różne organy i instytucje, ale same w sobie nie przechodzą one szczegółowej analizy prawnej. Trudno, aby PAŻP w ogóle podejmował polemikę z nadzorującym go Ministrem Infrastruktury w zakresie praworządności jego rozporządzeń.

Przykładowo, przepisy dotyczące minimalnych wysokości lotów nad obszarami administracyjnymi były opublikowane w AIP, a sądy uznały je za nieważne. PAŻP nie opublikował nawet różnic od norm ICAO w tym zakresie w stosownym miejscu AIP (GEN 1.7). Jakość AIP budzi poważne obawy, co jest przedmiotem w.w. petycji.

Podobne wątpliwości można mieć co do legalności opublikowanych w AIP tras VFR w przestrzeni klasy G o niejasnej szerokości, zgód telefonicznych na wlot do ATZ, i wielu innych podobnych polskich wynalazków.

Proszę przyjrzeć tej petycji LINK,  wygląda na to że w AIP nie jest aktualizowane jak potrzeba i jest tam sporo "sieczki".


Podsumowanie

AIP jest niezastąpionym narzędziem w lotnictwie, dostarczającym kluczowych informacji dla bezpiecznych operacji lotniczych. Jednakże, informacje zawarte w AIP nie stanowią prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Podobnie jak drukarnia nie odpowiada za treść drukowanych przez siebie książek, tak PAŻP nie ponosi odpowiedzialności za prawne aspekty publikowanych informacji.  PAŻP jako instytucja  gdzie pracują od lat profesjonalni kontrolerzy i informatorzy zasługuje na szacunek i uznanie.  

Niestety łatwo zauważyć, że PAŻP podobnie jak ULC nie zauważył ostatnio pewnej oczywistej zależności, a mianowicie: "Nadmiar PR jest jak słońcem. Szkodzi w nadmiarze." .  Myślę, że warto zaadresować ten temat do nadzorującego ministerstwa.


Nie zapomnij również, zerknąć od czasu do czasu na konto na facebook.com/avialawpl 😏 

Janusz Boczoń - pilot i instruktor. Autor bloga www.avialaw.blogspot.com

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony