Przejdź do treści
Ministerstwo Infrastruktury
Źródło artykułu

7 polskich wniosków o współfinansowanie z Funduszu TENT-T w konkursach 2008 r.

20 czerwca 2008 roku Ministerstwo Infrastruktury zakończyło nabór wniosków na współfinansowanie projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej z Funduszu TEN-T Unii Europejskiej.

Komisja Europejska przeprowadziła następujące rodzaje konkursów:
 

  1. konkurs w ramach rocznego programu prac z ogólnym budżetem 175 mln EUR;
  2. konkurs w ramach programu wieloletniego z ogólnym budżetem 45 mln Euro:
  • konkurs na współfinansowanie projektów w dziedzinie Autostrad Morskich z budżetem w wysokości 20 mln EUR, 
  •  konkurs na współfinansowanie projektów w dziedzinie Systemów Informacji Żeglugi Śródlądowej z budżetem w wysokości 15 mln EUR,
  •  konkurs na współfinansowanie projektów w dziedzinie Zarządzania Ruchem Powietrznym/Funkcjonalne Bloki Przestrzeni Powietrznej z budżetem w wysokości 10 mln EUR.
Polska złożyła 7 wniosków aplikacyjnych o łącznej wartości 12,30 mln EUR, wnioskując o dofinansowanie w wysokości 6,15 mln EUR. Wartość 6 projektów złożonych w ramach programu rocznego wynosi 10,3 mln EUR, natomiast wartość projektu złożonego w ramach konkursu dotyczącego Zarządzania Ruchem Powietrznym wynosi 2 mln EUR.

Wszystkie wyżej wymienione projekty dotyczą przygotowania dokumentacji projektowej dla przyszłych inwestycji infrastrukturalnych. Jest to bardzo ważne działanie, gdyż zmniejsza się udział własny Polski w sfinansowaniu przygotowania projektów. Projekty opracowania dokumentacji przygotowawczej są współfinansowane z budżetu TEN-T do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.
Wnioskodawcami projektów są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., Port Lotniczy Wrocław S.A., Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Ponadto Polska poparła wspólnie z Szwecją i Holandią 3 projekty z zakresu autostrad morskich, które będą realizowane przez konsorcjum firm zarządzających portami morskimi (Autostrada Morska Gdańsk – Rotterdam, Autostrada Morska Świn oujście – Ystad, Autostrada Morska Gdynia – Karlskrona).
Przekazane Komisji Europejskiej wnioski będą oceniane przez zespoły ewaluacyjne, składające się zarówno z urzędników Komisji Europejskiej, jak i ekspertów zewnętrznych. Wyniki konkursów spodziewane są pod koniec 2008 r.

Więcej informacji na stronie www.mi.gov.pl
FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony