Przejdź do treści
Konsultacje społeczne PAŻP nowych punktów oraz procedur VFR dla lotniska EPSY

Konsultacje społeczne PAŻP nowych punktów oraz procedur VFR dla lotniska EPSY

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczęła konsultacje społeczne nowych punktów oraz procedur VFR dla lotniska EPSY.

Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.


1.    CEL

Lotnisko EPSY rozwija się i co za tym idzie staje się coraz atrakcyjniejsze dla ruchu VFR. Piloci wykonują operacje „touch&go”, „low-pass” lub wykonują obloty w granicach CTR/TMA. Brak dodatkowych punktów powoduje, że określenie pozycji danego statku powietrznego jest trudniejsze i zajmuje więcej czasu. Co więcej znaczna część ruchu VFR w CTR/TMA Olsztyn przylatuje z kierunku południowego oraz północnego, a punkty wlotowe znajdują się wyłącznie po wschodniej i zachodniej stronie lotniska. Od momentu otwarcia lotniska przestrzeń (pomimo zmieniającej się charakterystyki ruchu) nie była aktualizowana. Poniższe zmiany spowodują wzrost poziomu świadomości sytuacyjnej pilotów oraz kontrolerów ruchu lotniczego, czego bezpośrednim następstwem będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa lotów wykonywanych w CTR/TMA Olsztyn.


2.    ZAKRES I UZASADNIENIE PROPONOWANYCH ZMIAN

a)    Nowe punkty VFR (oprócz już istniejących)

W celu ułatwienia lokalizacji statków powietrznych VFR, w tym w szczególności określenia ich momentu wlotu i wylotu do / z przestrzeni kontrolowanej, jak również sprawniejszego skanalizowania ruchu odlotowego i dolotowego z kierunków południowego i północnego, proponujemy opublikowanie dodatkowych punktów VFR o roboczych nazwach: CHARLIE, DELTA, NOVEMBER oraz KILO.

Konsultacje społeczne PAŻP nowych punktów oraz procedur VFR dla lotniska EPSY

Konsultacje społeczne PAŻP nowych punktów oraz procedur VFR dla lotniska EPSY

b)    Nowe trasy dolotowe i odlotowe do/z lotniska EPSY w oparciu o nowe punkty VFR (oprócz już istniejących)

Nowe trasy dolotowe usprawnią przepływ ruchu VFR oraz zapewnią zwiększony poziom świadomości sytuacyjnej i bezpieczeństwa. Dzięki nowym trasom piloci będą mieli również większą swobodę w planowaniu lotów oraz zwiększy się ich poziom orientacji w obrębie CTR i TMA Olsztyn.

a)    Trasa CHARLIE-ZULU-ECHO: Wlot statku powietrznego VFR przez punkt CHARLIE umożliwi skierowanie a/c zarówno na standardową trasę dolotową przez punkty CHARLIE – ZULU – ECHO, jak i CHARLIE – ECHO lub w razie braku ruchu na podejściu do RWY 01, na prostą do RWY 01 po minięciu punktu CHARLIE.

b)    Trasa DELTA-BRAVO-WHISKEY: Samolot wlatujący przez punkt DELTA można skierować na proponowaną, standardową trasę dolotu DELTA – BRAVO – WHISKEY, bądź, gdy warunki ruchowe i wiatrowe pozwolą: DELTA – SYN – prosta RWY 19.

c)    Trasa NOVEMBER- KILO-BRAVO-WHISKEY: Jako standardową trasę dolotu VFR do lotniska Olsztyn-Mazury od punktu NOVEMBER proponujemy trasę przez punkty NOVEMBER – KILO - BRAVO – WHISKEY. W razie zagęszczenia ruchu w zachodniej części CTR, możliwe będzie przekierowanie dolotów od punktu NOVEMBER przez punkty CHARLIE – ZULU – ECHO.

Konsultacje społeczne PAŻP nowych punktów oraz procedur VFR dla lotniska EPSY

Mapa 1. Domyślne trasy dolotowe VFR z uwzględnieniem nowych, proponowanych punktów VFR

Konsultacje zakończone. Termin wprowadzenia zmian: kwiecień 2024 r.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK). Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48 22 574 57 29.

Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

Komunikat


Sorry… This form is closed to new submissions.
FacebookTwitterWykop

Nasze strony