IV czerwcowe posiedzenie PKBWL - aktualizacja

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 299/15 (I, 09.03.2015 r., EPLB) - dotyczy okoliczności zdarzenia lotniczego samolotu Cessna 172 i śmigłowca PZL w-3 Sokół, które wydarzyło się 9 marca 2015 roku  na lotnisku EPLB, informacja o zdarzeniu 299/15

• 488/15 (I, 11.04.2015 r., EPMO) - dotyczy okoliczności zdarzenia lotniczego samolotu Boeing 737-800, które wydzrzyło się 11 kwietnia 2015 roku podczas kołowania na lotnisku  EPMO, informacja o zdarzeniu 488/15

• 678/15 (W, 08.05.2015 r., Rudniki EPRU) - dotyczy okoliczności zdarzenia lotniczego szybowca SZD-55-1, które wydarzyło się 8 maja 2015 roku w traksie wykonywania startu na lądowisku EPRU, informacja o zdarzeniu 678/15

• 793/15 (W, 19.05.2015 r., m. Szwedy, pow. niżański) - dotyczy okoliczności zdarzenia lotniczego szybowca SZD-48-1 Jantar Std 2, które wydarzoło się 19 maja 2015 roku podczas lądowania w terenie przygodnym w m. Szwedy, pow. niżański, informacja o zdarzeniu 793/15

• 811/15 (W, 22.05.2015 r., Lotnisko Turbia EPST) - dotyczy okoliczności zdarzenia lotniczego szybowca ASG29E, które wydarzyło się 22 maja 2015 roku w traksie wykonywania startu na lotnisku w Turbii EPST, informacja o zdarzeniu 811/15

• 935/15 (W, 06.06.2015 r., Lotnisko Żar k. Żywca EPZR) - dotyczy okoliczności zdarzenia lotniczego szybowca SZD-55, które wydarzyło się 6 czerwca 2015 roku w traksie wykonywania startu na lotnisku Żar k. Żywca EPZR, informacja o zdarzeniu 935/15

• 1022/15 (I, 14.06.2015 r., EFHK) - dotyczy okoliczności zdarzenia lotniczego samolotu Boeing 737-800, które wydzrzyło się 14 czerwca 2015 roku podczas wykonywania odlotu z lotniska EFHK, informacja o zdarzeniu 1022/15

• 1075/15 (I, 19.06.2015 r., EPBC) - dotyczy okoliczności zdarzenia lotniczego śmigłowca EC 135 P2+, które wydarzyło się 19 czerwca 2015 roku w trakcie obsługi w SOT na lotnisku EPBC, informacja o zdarzeniu 1075/15

• 1370/14 (W, 12.08.2014 r., EPLS) - dotyczy okoliczności zdarzenia lotniczego szybowca SZD-50-3 "Puchacz", które wydarzyło się 12 sierpnia 2014 roku podczas wznoszenia na lotnisku EPLS, informacja o zdarzeniu 1370/14

• 1834/13 (I, 14.11.2013 r., EPLL) - dotyczy okoliczności zdarzenia lotniczego samolotu Boeing 737-800, które wydzrzyło się 14 listopada 2013 roku na lotnisku EPLL, informacja o zdarzeniu 1834/13

• 2153/14 (I, 08.12.2014 r., EPGD) - dotyczy okoliczności zdarzenia lotniczego samolotu PIAGGIO, P180 Avanti I, które wydarzyło się 8 grudnia 2014 roku podczas startu na lotnisku EPGD, informacja o zdarzeniu 2153/14

• 2173/14 (I, 10.12.2014 r., EPWA) - dotyczy okoliczności zdarzenia lotniczego samolotu PIAGGIO, P180 Avanti II, które wydarzyło się 10 grudnia 2014 roku na lotnisku EPWA, informacja o zdarzeniu 2173/14

• 2197/14 (I, 09.12.2014 r., EPGD) - dotyczy okoliczności zdarzenia lotniczego samolotu PIAGGIO, P180 Avanti I, które wydarzyło się 9 grudnia 2014 roku w trakcie początkowego wznoszenia na lotnisku EPGD, informacja o zdarzeniu 2197/14

Dodatkowo w dniu 23.06.2015 r. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała informację:
W związku z zakończeniem badania zdarzenia lotniczego nr 847/15 (dot. wypadku wiatrakowca w dniu 29.05.2015 r. w miejscowości Żerków), osoby o których mowa w art. 15 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE, mogą zgłaszać się w przeciągu 7 dni od dnia 23 czerwca 2015 roku, to znaczy do dnia 30 czerwca 2015 roku, pod numerem 22 630 11 87 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: pkbwl@mir.gov.pl , w celu uzyskania informacji. Raport końcowy z badania zdarzenia nr 847/15 zostanie opublikowany w dniu 1 lipca 2015 roku.

Raporty z pozostałych posiedzeń PKBWL dostępne są tutaj.

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus