III grudniowe posiedzenie PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 43/14 (I, 14.01.2014 r., EPGD). Dotyczy: Otwarcia osłony silnika samolotu SAAB-340A w locie wskutek odblokowania zabezpieczenia. Informacja o zdarzeniu 43/14

• 268/14 (I, 04.03.2014 r., przelot). Dotyczy: Pojawienia się ostrzeżenia „WSHLD CTRL” oraz „WSHLD HOT” w samolocie Bombardier DHC-8-400 podczas przelotu na trasie LFVB-EPRZ. Informacja o zdarzeniu 268/14

• 483/13 (I, 31.04.2013 r., okolica miejscowości Drzewica, około 35 km na południowy zachód od Białobrzegów). Dotyczy: Wystąpienia uderzenia hydraulicznego podczas wcześniejszej eksploatacji silnika samolotu AN-2R. Informacja o zdarzeniu 483/13

• 930/15 (W, 08.06.2015 r., EPLS). Dotyczy: Niestarannego wykonania przeglądu przedlotowego, a szczególnie rozpoczęcia lotu przy braku rzetelnej wiedzy o rzeczywistym stanie paliwa. Przełączania zaworu odcinającego paliwo w trakcie początkowej fazy wznoszenia. Awaryjnego lądowania i przepadnięcia samolotu z kilku metrów, w wyniku czego nastąpiło poważne uszkodzenie podwozia głównego i kapotaż samolotu PZL-104 Wilga 80. Informacja o zdarzeniu 930/15

• 1434/15 (PI, 16.07.2015 r., EPKR). Dotyczy: Wlotu szybowca SZD-22 Mucha Std. w końcowej fazie holowania za wyciągarką w obszar silnej turbulencji. Nadmiernej prędkości szybowca w trakcie holu za wyciągarką. Zamontowania na linie holowniczej niewłaściwego bezpiecznika zrywkowego. Niestarannie wykonanej naprawy szybowca (nie doklejenia listwy kilowej). Raport końcowy 1434/15

• 1489/14 (I, 25.08.2014 r., EPBA). Dotyczy: Wyrwania świecy z drugiego rzędu świec cylindra nr 1 podczas wznoszenia samolotu AN-2. Informacja o zdarzeniu 1489/14

• 1498/12 (I, 14.11.2012 r., EPPO). Dotyczy: Niezastosowania się załogi samolotu Canadair CL-600 Regional Jet do obowiązujących na lotnisku procedur. Informacja o zdarzeniu 1498/12

• 1930/15 (I, 06.09.2015 r., EPBY). Dotyczy: Wyświetlenia się na ekranie ostrzeżań i powiadomień CAD przestrogi YAW SAS (niesprawność układu stabilizacji sterowania odchyleniem) podczas rozruchu silników śmigłowca EC 135 P2+. Informacja o zdarzeniu 1930/15

• 2053/15 (I, 20.09.2015 r., EPOM). Dotyczy: Nieumyślnego włączenia ogrzewania kabiny samolotu SG-92 Turbo Finist. Informacja o zdarzeniu 2053/15

• 2522/15 (I, 03.12.2015 r., EPKM). Dotyczy: Nieprawidłowej obserwacji przedpola podczas kołowania na miejsce postoju i niewłaściwego podziału uwagi w czasie zbliżania się samolotu Cessna 152 do przeszkód. Informacja o zdarzeniu 2522/15

Raporty z pozostałych posiedzeń PKBWL dostępne są tutaj

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus