Wybrano trzy najlepsze lokalizacje podlaskiego lotniska regionalnego

27.3.Białystok (PAP) – Topolany, Sanniki i Nowe Chlebiotki – to trzy najlepiej ocenione potencjalne lokalizacje pod budowę podlaskiego lotniska regionalnego - wynika z analizy przygotowanej na zlecenie władz województwa przez konsorcjum firm Ove Arup z Warszawy oraz spółki Ekoton z Białegostoku. Jej wyniki przedstawiono w piątek podczas konsultacji społecznych w Białymstoku. Gdzie ostatecznie będzie lotnisko – zdecyduje zarząd województwa. Analiza wykazała, że najlepiej w łącznej ocenie wszystkich branych pod uwagę kryteriów wypadają Topolany, oddalone o ok. 30 km od Białegostoku – nazwano ją lokalizacją „dominującą”. Ale wysoko oceniono także Sanniki – poinformował prezes Ekotonu dr Grzegorz Chocian. Dla trzech najlepszych lokalizacji ma być wykonana ocena oddziaływania na środowisko. Przy każdym z wybranych najlepszych wariantów możliwe jest zakończenie inwestycji do 2015 roku, a to oznacza, że jest szansa, że zostaną wykorzystane w terminie środki z UE, które są częściowo zarezerwowane na ten cel. Jednak - jak mówili podczas konsultacji społecznych przedstawiciele konsorcjum, które przeprowadziło analizę – przy założeniu, że nie będzie protestów i problemów proceduralnych, bo żadne projektowane obecnie lotnisko w Polsce nie przeszło procedury przygotowawczej w taki szerokim zakresie. Nie wiadomo, ile taki proces może potrwać. Analizą objęto siedem potencjalnych lokalizacji: Protasy, Kudrycze i Żuki (gmina Zabłudów), Sanniki (gmina Tykocin), Topolany koło Michałowa, Nowe Chlebiotki (gmina Zawady) oraz Krywlany w Białymstoku. Wszystkie potencjalne lokalizacje poddano szczegółowej ocenie pod względem 30 kryteriów. Eksperci oceniali m.in. aspekty społeczne, przyrodnicze, koszty wylesień, wykupów gruntów, warunki, a także koszty budowy. Protasy i Kudrycze odpadły, bo m.in. nie można tam zlokalizować 2,5 km pasa startowego, a taki ma być na lotnisku, starty samolotów musiałyby się też tam odbywać w kierunku miasta. W Topolanach 80 proc. gruntów, na których miałoby powstać lotnisko należy do Skarbu Państwa, nie ma jednak dobrych dróg dojazdowych. Według ekspertów, obecne białostockie lotnisko Krywlany powinno natomiast pozostać obiektem na potrzeby lotnictwa sportowego i sanitarnego. Z analizy wynika, że podlaskie lotnisko miałoby kosztować 600-700 mln zł (wraz z kosztami wykupu gruntów). Tymczasem w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego zarezerwowano na ten cel około 200 mln zł(53,3 mln euro). Przygotowanie analizy przez konsorcjum Ove Arup& Partners International Limited i Ekotonu wraz z raportem środowiskowym, który dopiero będzie przygotowywany, to koszt ponad 1,8 mln zł. Raport środowiskowy – zgodnie z umową zawartą z samorządem - ma być gotowy w tym roku. Starania o budowę w województwie podlaskim lotniska regionalnego trwają od lat. Kolejne władze województwa opowiadały się za lokalizacją w Krywlanach, bądź w Topolanach. Konsultacje społeczne w sprawie lotniska odbędą się w sobotę w Michałowie i Zawadach.

Źródło: PAP
comments powered by Disqus