UE/ Nowe zasady dotyczące jednolitej przestrzeni powietrznej

25.3.Strasburg (PAP) - Sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego i czeskie przewodnictwo w UE porozumieli się w środę w sprawie nowych regulacji dotyczących jednolitej przestrzeni powietrznej w UE, które mają zapewnić większe bezpieczeństwo i punktualność lotów, krótsze trasy oraz mniejsze zużycie paliwa. Nowe zasady zaaprobowały już kraje członkowskie. Ostatecznie zostaną poddane pod głosowanie eurodeputowanych na najbliższej sesji PE w kwietniu. Pakiet legislacyjny dotyczący jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (zwany po angielsku Single European Sky II) to odpowiedź UE na rozwój ruchu lotniczego, którego wielkość ma się podwoić do 2020 roku. Ponadto, jak przekonywała KE proponując pakiet w ubiegłym roku, nowa legislacja doprowadzi do obniżenia zużycia paliwa, dzięki czemu linie lotnicze będą mogły zredukować emisje CO2 o szesnaście milionów ton i obniżyć swoje koszty o ok. 2–3 mld euro rocznie. Pakiet oznacza reformę europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym. Celem jest poprawa przepustowości i skrócenie kolejek samolotów oczekujących na start i lądowanie, co w konsekwencji ma zmniejszyć liczbę opóźnień lotów. Przyjęty pakiet dotyczy nie tylko samolotów pasażerskich, ale także przewoźników towarowych oraz lotnictwa prywatnego. Przewiduje on m.in. poprawę technologii tak, by wdrożyć ogólnoeuropejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji, który umożliwi intensywniejszy ruch lotniczy. Z drugiej strony pakiet przewiduje zwiększenie zakresu odpowiedzialności Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, czego rezultatem ma być wprowadzenie precyzyjnych, jednolitych i wiążących zasad dotyczących bezpieczeństwa portów lotniczych, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej. Problem przepustowości i niedostatku pasów startowych ma rozwiązać lepsza koordynacja przydziałów czasu na start i lądowanie przyznawanych operatorom statków powietrznych. Pakiet obejmuje także ustanowienie obserwatorium przepustowości portów lotniczych w celu pełnego zintegrowania ich w sieci lotniczej. Wspólnotowe zasady określone w rozporządzeniu obowiązywać będą wszystkie lotniska, z wyjątkiem lotnisk wojskowych lub niewielkich lotnisk, które posiadają krótkie pasy startowe o długości poniżej 800 metrów. Państwa członkowskie mogą zadecydować, że lotniska obsługujące mniej niż 10 tysięcy pasażerów rocznie także nie zostaną objęte wspólnotową regulacją. Inga Czerny

Źródło: PAP
comments powered by Disqus