Przejdź do treści
Źródło artykułu

Latajmy Bezpiecznie: 29/2011 Niewystarczające oznakowanie holding point pasa 25 na EPKK

Kraków, holding point pasa 25 na drodze kołowania A. Miało tam miejsce już kilka runway incursion tylko dlatego, że ten holding point jest niewidoczny przy dziennym świetle, szczególnie podczas opadu deszczu. Konieczna jest analiza obecnego oznakowania tego miejsca i rozważenie zainstalowania świateł wig-wag lub stop-bar.

Od Zespołu

Zgłaszający zwraca uwagę na możliwość nieprawidłowego oznakowania punktu oczekiwania przed pasem 25 na lotnisku Kraków Balice EPKK, sugeruje, że jest on słabo widoczny w świetle dziennym i podczas opadów deszczu.

Opis problemu

Zajęcie bez zgody aktywnej drogi startowej, wtargnięcie na pas, kolizja z lądującym samolotem to możliwe zagrożenia przy nieprawidłowym lub niewystarczającym oznakowaniu punktu oczekiwania.

Ustalenia (możliwe zagrożenia)

Zespół wykonał wizję lokalną na ww. lotnisku oraz zebrał dokumentację zdjęciową.


Na podstawie tych działań stwierdzono, że oznakowania poziome namalowane na drodze kołowania jak i oznaczenia poziome w postaci tablic informacyjnych umieszczonych obok drogi kołowania są prawidłowe jak dla tej klasy lotniska. Przeprowadzono również wywiad z kontrolerami pracującym na lotnisku i nie potwierdziło się, aby w przeszłości dochodziło do wtargnięć na pas. Sytuacją mogącą jedynie budzić wątpliwości jest względnie duże oddalenie punktu oczekiwania od krawędzi drogi startowej co mogłoby sprzyjać przeoczeniu punktu przez pilotów spodziewających się go dalej oraz namalowanie poziomych, żółtych oznaczeń na czarnym tle. Taką technologię malowania stosuje się wtedy, kiedy mamy do czynienia z jasną powierzchnią pasa lub drogi kołowania, aby lepiej wyostrzyć żółty kolor. W warunkach oświetlenia bocznymi promieniami słońca lub na mokrej nawierzchni oznaczenia mogą być słabiej widoczne.


Podjęte działania

Zwrócono się do zarządzającego lotniskiem Kraków Balice o rozważenie namalowania czerwonego napisu RWY AHEAD co byłoby pomocne szczególnie niedoświadczonym pilotom mogącym przeoczyć punkt oczekiwania przed pasem.

Podsumowanie

Zespół Lokalizacji Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym stwierdza, że oznaczenia punktu oczekiwania przed pasem 25 w EPKK są jak najbardziej prawidłowe jak dla tej klasy lotniska i operacji na nim się odbywających. Sugeruje, że namalowanie czerwonego oznaczenia RWY AHEAD byłoby pomocne pilotom jak również mogłoby być bardzo użyteczne w przyszłości podczas certyfikowania lotniska do operacji przy ograniczonej widoczności (LVO).

Odpowiedź od Zarządzającego lotniskiem Kraków Balice (pobierz)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony