5. Międzynarodowa Konferencja pt. „GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce".

Instytut Lotnictwa

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, w której działa prężnie Centrum Lotnicze, odbyła się w dniach 9 i 10 września kolejna, 5. międzynarodowa konferencja pt. „GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce".

Współorganizatorami, obok chełmskiego Instytutu Nauk Technicznych tej uczelni, byli Narodowy Uniwersytet Lotnictwa Cywilnego w Kijowie oraz Uniwersytet Techniczny w Koszycach. Konferencja została objęta patronatem Instytutu Lotnictwa, Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Tematyką konferencji były zagadnienia związane z systemami informacji geograficznej (GIS - Geographic Information System), systemem satelitarnym GPS (Global Positioning System) oraz techniką lotniczą. Tematem wiodącym tegorocznej konferencji były "Standardy kształcenia lotniczego a poziom bezpieczeństwa realizacji operacji powietrznych". Licznie przybyłych naukowców z różnych ośrodków naukowych z Warszawy, Poznania, Gliwic, Dęblina, Lublina, Rzeszowa, Gdyni i Wrocławia a także przedstawiciele lotniczych szkół średnich w celu wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia w dziedzinach związanych z lotnictwem przywitał serdecznie "latający" (tak, jest pilotem! ) rektor prof. dr hab. Józef Zając.

Specjaliści z Instytutu Lotnictwa wystąpili z referatami dotyczącymi niektórych aspektów szkolenia mechaników lotniczych (dr. inż. Krzysztof Szafran), problemu badań nieniszczących (dr. inż. Wojciech Manaj), przepisów, norm i wytycznych dla awioniki jako czynnika bezpieczeństwa konstrukcji (mgr inż. Edward Babiasz), ciągłego monitorowania i diagnozowania stanu technicznego konstrukcji (dr inż. Marek Dębski) oraz badań i eksploatacji samolotów zasilanych biopaliwami (dr inż. Zbigniew Pągowski). Instytut Lotnictwa zobowiązał się, że referaty wygłoszone na konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, mogą zostać opublikowane w "Pracach Instytutu Lotnictwa". Konferencja potwierdziła potrzebę rozwoju lotnictwa w naszym kraju, konieczność wdrażania nowoczesnych technologii i ustawicznego kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji środowiska lotniczego stanowiąc kolejny krok w jego integracji, co wyrażało się także we wspaniałej atmosferze i organizacji konferencji.

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus