Pozytywna decyzja Ministra Środowiska

Port Lotniczy Lublin S.A.

7.01.2009 r. Minister Środowiska Maciej Nowicki wydał decyzję w sprawie znesienia statusu ochronnego z części lasu przeznaczonego pod budowę lotniska w Świdniku

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach /.../, po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 grudnia 2008 r., postanawia się co następuje:
Pozbawia się charakteru ochronnego lasy połozone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców, o powierzchni łącznej 201,32 ha /.../ stanowiące własność Skarbu Państwa, pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, położone w Nadleśnictwie Świdnik /.../

Od decyzji niniejszej nie służy odwołanie.
 

Źródło: Port Lotniczy Lublin
comments powered by Disqus

Komentarze

Świdnik Gratuluję. To jednak dopiero początek drogi.
Zmiany w planie urzadzania lasu, planie zagospodarowania przestrzennego, może wyłączenie z produkcji leśnej ..... . Powodzenia