Konwencja z Kapsztadu

ULC

W Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyło się szkolenie dotyczące Konwencji z Kapsztadu z 2001r. o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym oraz jej protokołu dotyczącego zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego.

Szkolenie poprowadzili eksperci zaangażowani merytorycznie w proces tworzenia konwencji i mający doświadczenie w prowadzeniu podobnych szkoleń na całym świecie. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy ULC, przedstawiciele administracji (w tym Ministra Gospodarki, Spraw Zagranicznych, Infrastruktury, Finansów, Skarbu, Sprawiedliwości, a także przedstawiciel Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego SZ RP) oraz rynku lotniczego.

Celem szkolenia było przybliżenie uczestnikom zapisów Konwencji oraz przedstawienie praktycznych aspektów związanych z jej stosowaniem, w tym w świetle obowiązujących przepisów oraz praktyki dotyczących leasingu statków powietrznych.

Organizacja szkolenia związana była w szczególności z przygotowaniami do ratyfikacji Konwencji, która wraz z protokołem jest aktem prawnym o tzw. charakterze mieszanym. W związku z powyższym zagadnienie przystąpienia Polski do Konwencji można podzielić na dwa etapy: wspólnotowy (już zakończony) i narodowy (dotyczący w szczególności określenia warunków ewentualnego przystąpienia Polski do Konwencji i jej ratyfikacji). Drugi etap polega w szczególności na zbadaniu wszystkich aspektów przystąpienia przez Polskę do konwencji wraz ze skutkami prawnymi i finansowymi, które ono wywoła.

W trakcie szkolenia przedstawiono zagadnienia związane z pojęciem statku powietrznego, jego rejestracji i narodowości w aktach prawa międzynarodowego, unijnego i narodowego. Przedstawiono pojęcia zastawu i hipoteki na statkach powietrznych oraz zabezpieczenia interesów stron (np. w sytuacji bankructwa). Poruszono także kwestie związane z leasingiem statków powietrznych. W drugiej części szkolenia podjęto temat finansowania statków powietrznych, Konwencji Genewskiej z 1948 r. oraz podstawowych założeń konwencji z Kapsztadu i szczegółów odnośnie procesu jej przyszłej ratyfikacji.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus