Program klimatyczny GMBM ustanowiony podczas 39 Zgromadzenia ICAO

Program klimatyczny GMBM

ICAO ustanowiło historyczną umowę mającą na celu zmniejszenie poziomu emisji CO2 generowanego przez lotnictwo międzynarodowe.

Jak poinformowało ICAO na swoim oficjalnym koncie w jednym z mediów społecznościowych dzień przez zakończeniem 39. Zgromadzenia ICAO przedstawiciele rządów, przemysłu oraz społeczeństwa ostatecznie zgodzili się na kształt porozumienia w sprawie klimatycznej rezolucji Rady dotyczącej GMBM (ang. Global Market Based Measures), czyli globalnych środków opartych na mechanizmie rynkowym, mających na celu ścisła kontrolę poziomu emisji CO2 generowanego przez lotnictwo międzynarodowe.

Historyczny krok został podjęty podczas trwania ostatniej sesji plenarnej w której uczestniczyły wszystkie państwa członkowskie. Zgromadzenie zgodziło się, by przyjąć ostateczny tekst rezolucji Rady dotyczącej GMBM.

Przewodniczący Rady ICAO dr Olumuyiwa Benard Aliu podsumował, iż "Osiągnięcie ostatecznego konsensusu kosztowało wiele czasu i wysiłku, dlatego należy pochwalić wszystkie zaangażowane podmioty: państwa członkowskie, przedstawicieli przemysłu oraz zainteresowane podmioty społeczne, którzy intensywnie współpracowali w duchu porozumienia oraz kompromisu. Mamy wreszcie wypracowane porozumienie w tej sprawie, które uzyskało aprobatę licznych państw zobligowanych do dobrowolnego uczestnictwa w programie GMBM już od pierwszej fazy wdrożeniowej. Pozwoli to programowi CORSIA stać się podwaliną do globalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych."

Założenia programu CORSIA (będący akronimem od Carbon Offset and Reduction Scheme for International Aviation) stanowią uzupełnienie pozostałych środków łagodzących, jakie społeczność lotnicza już zastosowała w celu zmniejszenia emisji CO2, generowanego przez międzynarodowy transport lotniczy. Założenia dotyczą szczególnie technicznych i operacyjnych ulepszeń w branży produkcyjnej oraz zapoczątkowanie wykorzystywania alternatywnych paliw lotniczych.

Realizacja CORSIA rozpocznie się od fazy pilotażowej planowanej na lata 2021-2023. Kolejna faza przewidziana jest na lata pomiędzy 2024 a 2026 r. Uczestnictwo w fazie pilotażowej i pierwszej będzie dobrowolne, jakkolwiek uczestnictwo w fazie drugiej przypadającej na lata 2027-2035 będzie jednoznacznie obowiązkowe dla wszystkich państw, oprócz tych, które spełnią odpowiednie kryteria umożliwiające przyznanie zwolnienia. Najprawdopodobniej zwolnienia obejmą państwa najmniej rozwinięte, państwa określane jako śródlądowe rozwijające się oraz państwa rozwijające się będące małymi wyspami, a także państwa, które odznaczają się niskim poziomem użytkowania lotnictwa międzynarodowego.

Jak poinformowało ICAO obecnie już 64 państwa reprezentujące ponad 83.8% międzynarodowego ruchu lotniczego oficjalnie zgodziły się na dobrowolne uczestnictwo w programie GMBM już od fazy pilotażowej.   

Dyrektor Generalna ICAO Dr. Fang Liu na zakończenie sesji powiedziała "Chciałbym podziękować wszystkim, którzy byli częścią tego procesu. Uchwała jest odzwierciedleniem ducha współpracy
i ogromnych wysiłków. Ustanowiony dzisiaj program ICAO GMBM jest istotną kontrybucją wzmacniającą pozostałe środki, które przyczyniają się do zrównoważenia poziomu emisji CO2".

Bartłomiej Czerkowski


Czytaj również:
Program klimatyczny GMBM głównym tematem 39. Zgromadzenia ICAO

Źródło: ICAO
comments powered by Disqus