Meteorologia przez Internet na UW

ZFA IGUW.jpg

Od początku października 2009 rozpoczyna się kolejna edycja dwusemestralnego, interaktywnego i zdalnego kursu „Meteorologia przez Internet - prognozuj dla siebie." Będzie on dostępny bezpłatnie dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego jako zajęcia ogólnouniwersyteckie, ale organizatorzy przewidzieli także kilka bezpłatnych miejsc dla studentów innych uczelni. Dla pozostałych chętnych opłata wynosi 700 zł za dwa semestry. Przewidziano jednak ulgę w wysokości 100 zł przy bardzo dobrym zaliczeniu pierwszego semestru lub jednorazowej wpłacie za całość szkolenia. 

Kurs Uniwersytetu Warszawskiego organizowany po raz czwarty przez Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji oraz Zakład Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki, dotyczył będzie podstaw meteorologii stosowanej, samodzielnego oraz grupowego analizowania bieżących, dostępnych w Internecie materiałów synoptycznych, tworzenia wniosków co do dalszego rozwoju sytuacji meteorologicznej i dochodzenie do prawidłowych wniosków prognostycznych.

W trakcie kursu uczestnicy poznają także sposoby wykorzystywania nowoczesnych technik pomiarowych (satelitarnych i radiolokacyjnych) w meteorologii oraz uzyskają niezbędny dla użytkownika zarys wiedzy o numerycznych prognozach pogody.

Zapisy trwają od wtorku15-go września, a pełne informacje o kursie, jego zakresie oraz wymaganiach dostępne są na stronie są na stronie www.igf.fuw.edu.pl/zfa/ zakładka > nauka i popularyzacja > zdalne nauczanie > meteorologia przez Internet.

Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności pasjonatów lotnictwa, żeglarstwa i turystyki kwalifikowanej.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus