Airbus i Koniku Inc. dla bezpieczeństwa operacji lotniczych wdrażają przełomowe rozwiązania biotechnologiczne

Przełomowe rozwiązania biotechnologiczne Airbus i Koniku Inc. na pokładzie samolotu (fot. Airbus)

Firmy Airbus i Koniku Inc. osiągnęły znaczący postęp we wspólnym opracowywaniu systemów zwiększających bezpieczeństwo na pokładach samolotów i terenie portów lotniczych, rozszerzając działalność badawczą o możliwości wykrywania zagrożeń biologicznych, a także zagrożeń chemicznych i wybuchowych.

Przełomowe rozwiązanie biotechnologiczne, nad którym inżynierowie obu firm pracowali z myślą o zastosowaniu do bezdotykowego i zautomatyzowanego wykrywania, śledzenia i lokalizacji chemikaliów i materiałów wybuchowych w samolotach i na lotniskach, w związku z kryzysem COVID-19 jest obecnie dostosowywane do identyfikacji zagrożeń biologicznych.

Wykorzystując znaną w przyrodzie zdolność do wykrywania zapachów i ich analizy ilościowej, rozwiązanie o którym mowa – opracowane z założeniem spełnienia rygorystycznych wymagań regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa w samolotach i na lotniskach – wykorzystuje zaprojektowane genetycznie receptory zapachu, uruchamiające alarm, gdy wejdą w kontakt z cząsteczką groźnego związku lub wykryją zagrożenie, do którego szukania zostały zaprogramowane.

Airbus i Koniku Inc. podpisały umowę o współpracy w 2017 r., dążąc do wykorzystania wiedzy Airbusa z zakresu integracji czujników oraz operacji bezpieczeństwa naziemnego i pokładowego w przemyśle lotniczym i obronnym, a także know-how firmy Koniku w dziedzinie biotechnologii w odniesieniu do zautomatyzowanych i skalowalnych metod wykrywania lotnych związków organicznych (za pośrednictwem platformy Konikore).

Dzięki testom in-situ, planowanym na czwarty kwartał 2020 r., Airbus zamierza dowieść zdolności do przyspieszania tradycyjnych cykli badawczych prowadzonych w czasie rzeczywistym, w celu opracowania i wprowadzenia na rynek kompleksowego rozwiązania istotnie poprawiającego bezpieczeństwo, działającego w przekonującej użytkowników skali i odpowiednio szybko. Firma przyczyni się tym samym do poprawy sytuacji w transporcie lotniczym, zwiększając wydajność operacyjną przewoźników oraz portów lotniczych i poprawiając komfort pasażerów.

Źródło: Airbus
comments powered by Disqus