Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 236, MIL AIP AIRAC AMDT 128, VFR AIP AIRAC AMDT 138

AIP - książka

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 236, MIL AIP AIRAC AMDT 128, VFR AIP AIRAC AMDT 138.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 236
Obowiązuje od / Effective from 25 FEB 2021

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

- zmiany edytorskie

ENR:
- aktualizacja zapisów dotyczących adresowanie depesz planu lotu; -
- aktualizacja zapisów dotyczących przestrzeni powietrznej ze swobodą planowania tras;
- wycofanie z eksploatacji urządzenia DVOR/DME RAD;
- aktualizacja wykazu pięcioliterowych oznaczeń kodów;
- wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Lasowice, Pietraszyn, Zawada;
- usunięcie informacji o przeszkodzie lotniczej: Poznań/Garbary;
- zmiany edytorskie.

AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach: -
Katowice-Pyrzowice (EPKT) – temperatura odniesienia, ograniczenia w dostępności lotniska, aktualizacja mapy parkowania statków powietrznych;
Radom-Sadków (EPRA) – wycofanie procedur opartych na DVOR/DME RAD;
Olsztyn-Mazury (EPSY) – undulacja geoidy, deklinacja magnetyczna, urządzenia do oczyszczania, system kierowania ruchem naziemnym,
- zmiany edytorskie.


SUP 10/21 (AD 2 EPSY)
Obowiązuje od / Effective from 25 FEB 2021
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU OLSZTYN-MAZURY (EPSY)

SUP 11/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 23 MAR 2021
SKOKI SPADOCHRONOWE JW 4101 – BIELSK PODLASKI

SUP 12/21 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 25 FEB 2021
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 13/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 01 MAR 2021
LOTY SZKOLNE BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W REJONIE MIEJSCOWOŚCI CIECHANÓW NA POTRZEBY JW 5448

SUP 14/21 (AD 2 EPWA)

Obowiązuje od / Effective from 25 FEB 2021
NOWA PRZESZKODA LOTNICZA – DVOR/DME OKC NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 15/21 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 25 FEB 2021
NOWA PRZESZKODA LOTNICZA W OTOCZENIU LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 16/21 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 25 FEB 2021
ZMIANA WYSOKOŚCI ILS LOC 33 NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 17/21 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 25 FEB 2021
PROCEDURA "INTERSECTION TAKE-OFF" Z UŻYCIEM TWY S2 NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 18/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 03 MAR 2021
SKOKI SPADOCHRONOWE JW 4101 – RUDNIKI

SUP 19/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 01 MAR 2021
SKOKI SPADOCHRONOWE – KONIAKÓW SZARY, RYCERKA DOLNA

SUP 20/21 (AD 2 EPSY)

Obowiązuje od / Effective from 25 FEB 2021
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU OLSZTYN-MAZURY (EPSY)

SUP 21/21 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 25 FEB 2021
ODDANIE DO UŻYTKU APN 1 NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 22/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 01 MAR 2021
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS)


MIL AIP AIRAC AMDT 128
Obowiązuje od / Effective from 25 FEB 2021

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- przestrzeń powietrzna ze swobodą planowania tras;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- aktualizacja informacji o lotnisku ŁĘCZYCA (EPLY) - urządzenia do tankowania, system kierowania ruchem
naziemnym i oznakowanie, współrzędne i poziom THR 10/28;
- aktualizacja map instrumentalnych podejść ICAO dla lotnisk: ŁĘCZYCA (EPLY), OKSYWIE (EPOK);
- aktualizacja mapy podejść z widocznością dla lotnisk: DARŁOWO (EPDA), INOWROCŁAW (EPIR),
POZNAŃ/Krzesiny (EPKS), ŁĘCZYCA (EPLY), OKSYWIE (EPOK), POWIDZ (EPPW);
- zmiany edytorskie.


VFR AIP AIRAC AMDT 138
Obowiązuje od / Effective from 25 FEB 2021

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN

- podział sektora FIS Poznań;
- zmiany edytorskie.
 
VFR ENR:
- adresowanie depesz planu lotu;
- zmiany edytorskie.

VFR AD:
- aktualizacja informacji o lotnisku POZNAN BEDNARY (EPPB) – dane adresowe zarządzającego
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1:250 000) dla lotnisk:
Strzyżewice k/Leszna (EPLS),
Poznań/Kobylnica (EPPK),
Piastów k/Radomia (EPRP),
Przylep k/Zielonej Góry (EPZP)
- zmiany edytorskie.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus