Polish Aerobatic Club - Walne Zgromadzenie

Polish Aerobatic Club

Zarząd Polish Aerobatic Club z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu dnia 10 grudnia 2011 roku na godzinę 13:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Polish Aerobatic Club, które odbędzie się w sali konferencyjnej POSiR Malta w Poznaniu przy ul. Wiankowej 3. W trakcie zebrania przedstawione zostanie sprawozdanie Zarządu Polish Aerobatic Club za rok 2011 oraz omówione zostaną kwestie zawarte w porządku obrad. Spotkanie jest otwarte i mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani przystąpieniem do Stowarzyszenia. Wszelakiego rodzaju informacje, włącznie ze Statutem i deklaracjami członkowskimi znajdują się na stronie internetowej www.aeroklub.poznan.pl.

Stowarzyszenie powstało w tym roku. Członkami założycielami są doświadczeni piloci akrobacyjni z całej Polski. Celem Stowarzyszenia jest przyspieszenie i uporządkowanie rozwoju akrobacji lotniczej w Polsce. Jak podkreślają członkowie Zarządu: "Udział w pracach Polish Aerobatic Club leży w interesie wszystkich pilotów akrobacyjnych".

Źródło: Aeroklub Poznański
comments powered by Disqus