Port Lotniczy Lublin wybrał dzierżawcę infrastruktury paliwowej

Port Lotniczy Lublin

Oferta spółki Petrolot, na świadczenie usług dostawy i sprzedaży paliwa, okazała się najlepszą, najbardziej dostosowaną do potrzeb Portu Lotniczego Lublin. Wybór został poprzedzony zaproszeniem do negocjacji skierowanym do kilku firm z branży, krajowych i zagranicznych.

Spółki Port Lotniczy Lublin i Petrolot podpisały 19 listopada 2012 r. umowy na odpłatne korzystanie z infrastruktury Portu Lotniczego Lublin, dzięki którym Petrolot będzie mógł zaopatrywać statki powietrzne w paliwo lotnicze.

Firma Petrolot korzystać będzie z infrastruktury lotniskowej Portu Lotniczego Lublin, zapewniając ciągłość dostawy i sprzedaży paliwa oraz wysoki poziom usług.

Zgodnie z postanowieniami zawartych umów, Petrolot wydzierżawił, na okres 10 lat, stację paliw lotniczych wraz z towarzyszącymi instalacjami i obiektami oraz sprzęt ruchomy, znajdujące się na terenie Portu Lotniczego Lublin.

Już pod koniec listopada tego roku na lubelskim lotnisku będzie dostępne dla przewoźników paliwo lotnicze JET A-1 oraz benzyna lotnicza AVGAS dla samolotów „general aviation”.

Spółka Port lotniczy Lublin podjęła decyzje o współpracy z agentem zewnętrznym również ze względu na konieczność zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa usług oraz celem optymalizacji przychodów z tytułu działalności okołolotniskowej – poinformował Grzegorz Muszyński, prezes spółki Port lotniczy Lublin.

 

Źródło: Port Lotniczy Lublin
comments powered by Disqus