Przejdź do treści
Szkolenie za sterami samolotu, fot. Aero Monde
Źródło artykułu

W USA zwiększa się liczba uczniów pilotów, a także szkolonych kobiet

W 2023 r. Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) wydała 69 503 nowych licencji lotniczych co oznacza wzrost o 13 334 w porównaniu z rokiem poprzednim. Statystyki opublikowane przez FAA wskazują na ciągły wzrost zainteresowania płci pięknej lotnictwem. Zgodnie z uzyskanymi danymi, w 2023 r. szkolenia rozpoczęły 7102 kobiety w porównaniu z 5566 w 2022 r. 

Statystyki wykazały również, że obie płcie rozpoczynają szkolenie w coraz późniejszym wieku, a średni wiek wszystkich uczniów-pilotów w 2023 r. wzrósł do 35,2 lat w porównaniu do 35,1 lat rok wcześniej. Jest to kontynuacja trendu zapoczątkowanego w 2010 r., kiedy średni wiek uczniów pilotów wynosił 31,4 lat. Należy zauważyć, że statystyki w tym segmencie należy rozpatrywać oddzielnie od uzyskanych licencji, ponieważ FAA przestała wygaszać zezwolenia dla szkolących się osób w 2016 r., a wielu z nich nie anuluje ich, gdy kończą latanie bez uzyskania licencji. 

Tymczasem łączna liczba certyfikowanych pilotów w USA wzrosła o 14 124 do 490 470, z czego 3287 stanowiły kobiety, co stanowi 6,8 % całkowitej ich populacji. Z tej sumy liczby 174 113 jest aktywnych licencji ATP (wzrost o 7 375), z których 9 071 to kobiety (wzrost o 865), co oznacza ich 5,2 % ogólny udział. Liczba aktywnych licencji wzrosła we wszystkich najpopularniejszych kategoriach.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony