Przejdź do treści
Źródło artykułu

VRM Switzerland i Airbus Helicopters współpracują, aby zgodnie z przepisami EASA certyfikować pierwszy wirtualny symulator H125

Agencja EASA, spółka VRM Switzerland i Airbus Helicopters otworzyły nowy rozdział w dziedzinie szkolenia pilotów śmigłowcowych poprzez certyfikację wykorzystującego technologię rzeczywistości wirtualnej (VR) w urządzeniu szkolenia lotniczego FTD (flight training device) poziomu 3 dla śmigłowca Airbus Helicopters H125.

Nowa pomoc szkoleniowa, zainstalowana w siedzibie firmy w Helitrans w Norwegii, została zatwierdzona przez Airbus Helicopters i spełnia wymagania ustanowione przez EASA dla FTD Level 3. Będzie służyła do treningu kandydatów na pilotów i zapewni uzyskiwanie punktów szkoleniowych.

Symulacje z myślą o bezpieczeństwie lotu

Symulator lotu w rzeczywistości wirtualnej H125 proponuje zupełnie nowe podejście do szkolenia. Wykorzystuje technologię VR, aby uczynić szkolenie nie tylko bardziej przystępnym dla operatorów, ale także zapewnić kandydatom na pilotów poziom „rzeczywistości” pozwalający im poczuć się, jak w prawdziwym H125 podczas lotu i sytuacji awaryjnych.

„Dzisiaj użytkownicy prowadzą, zgodnie z przepisami, kontrole techniki pilotażu głównie przy pomocy prawdziwych śmigłowców. Dzięki temu symulatorowi piloci będą mogli trenować latanie według przygotowanych scenariuszy, całkowicie bez emisji dwutlenku węgla i przy niższych kosztach”, mówi Fabi Riesen, dyrektor generalny VRM Switzerland. „Za sprawą certyfikacji do poziomu 3 FTD według przepisów EASA to urządzenie zostało właśnie zatwierdzone do kontroli biegłości pilotażu, uzyskiwania uprawnień na typ statku powietrznego zgodnie z FCL EASA i uzyskiwania części uprawnień do lotów wiropłatem według wskazań przyrządów”.

Bezpieczeństwo lotów jest jednym z priorytetów działalności Airbus Helicopters, a firma dąży do osiągnięcia zerowej liczby incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa. Ponieważ większość wypadków jest związana z czynnikami ludzkimi i organizacyjnymi, szkolenie symulatorowe ma do odegrania ważną rolę w poprawie bezpieczeństwa w całej branży.

„Dzięki temu typowi symulatora możemy postawić pilota w sytuacjach, które są bardzo ryzykowne w prawdziwym locie, a które stanowią znaczną wartość szkoleniową. Dotyczy to procedur awaryjnych, ale także na przykład scenariuszy lotu w stopniowo warunkach pogarszających się pogodowych”, mówi Gilles Bruniaux, szef bezpieczeństwa produktów w Airbus Helicopters.

Współpraca regulatora z przemysłem w celu zwiększenia bezpieczeństwa lotów

Ponieważ nowe, przystępne cenowo, a zatem i znacznie bardziej dostępne urządzenia szkoleniowe dopiero debiutują na rynku, i doprowadzą do zmian w branży, musiały przejść rygorystyczne procesy certyfikacji w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i skuteczności.

„Certyfikacja FTD dla śmigłowca H125 stanowi ważny etap w zastosowaniu wirtualnej rzeczywistości w urządzeniach szkoleniowych, od trenażerów procedur nawigacji lotniczej (FNPT) po symulatory FTD. EASA dokładnie zbadała możliwości i efekty połączenia systemów VR i symulatorów ruchu w szkoleniu śmigłowcowym. W Agencji jesteśmy przekonani, że tego rodzaju nowe technologie zapewnią organizacjom szkoleniowym korzyści pod względem kosztów i bezpieczeństwa lotów”, mówi Francesco Gaetani, p.o. szefa działu lotniczego i medycznego w EASA.

Symulator wykorzystuje nowe technologie nieprzewidziane w obowiązujących przepisach, dlatego EASA musiała opracować specjalne warunki jego zatwierdzenia, zapewniające równoważny poziom bezpieczeństwa.

David Solar, szef działu lotnictwa ogólnego i VTOL w EASA, podkreśla: „Celem Agencji oraz producentów w 2018 r., kiedy zatwierdzano harmonogram działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa lotów wiropłatami, było osiągnięcie widocznych i konkretnych wyników w ciągu pięciu lat. Kwalifikacja VRM dla symulatora FTD H125 jest jednym z namacalnych wyników realizacji tego celu. Toruje ona drogę bardziej przystępnym cenowo i potencjalnie bardziej wszechstronnym urządzeniom szkoleniowym, które można wykorzystać do zwiększenia ogólnego bezpieczeństwa latania wiropłatami. Pokazuje również, że współpraca między organem regulacyjnym a przemysłem jest najlepszym sposobem na zachęcenie wszystkich interesariuszy do działań przyspieszających postęp”.

Airbus Helicopters i VRM Switzerland podpisały umowę partnerską

Podczas wystawy Heli Expo 2022 w Dallas w Teksasie VRM Switzerland i Airbus Helicopters podpisały umowę o partnerstwie handlowym na rzecz komercjalizacji nowego symulatora. Na mocy tej umowy firmy będą współpracować w celu wdrożenia urządzenia na całym świecie i określenia nowych obszarów rozwoju opracowania dla innych śmigłowców i misji.

„Kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się z przedstawicielami VRM Switzerland, natychmiast dostrzegliśmy ogromny potencjał szkoleniowy ich symulatora i jego wartość w zakresie bezpieczeństwa, przystępności cenowej i elastyczności. Firma Airbus Helicopters angażuje się w zwiększanie bezpieczeństwa klientów i wierzy w potrzebę istnienia na rynku tego rodzaju urządzenia szkoleniowego”, mówi Sabrina Barbera, szefowa Training & Flight Ops w Airbus Helicopters.

Zbudowany symulator dla H125 zapewnia pilotowi doświadczenie ruchu ciała dzięki opracowanej przez firmę VRM, napędzanej elektrycznie, ruchomej platformie. Zastosowano w nim pełną replikę kokpitu śmigłowca; system śledzenia pozycji VRM oraz system wirtualnej prezentacji otaczającego świata z odwzorowaniem w trzech wymiarach i sceneriami o wysokiej rozdzielczości.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony