Spotkanie w Madrycie poświęcone redukcji emisji CO2 w lotnictwie cywilnym

Spotkanie w Madrycie poświęcone redukcji emisji CO2 w lotnictwie cywilnym

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w dniach 27-28 kwietnia br. w Madrycie odbędzie się spotkanie przedstawicieli sektora lotniczego poświęcone zagadnieniu redukcji emisji CO2 z międzynarodowego lotnictwa cywilnego. Konferencja ta rozpoczyna cykliczną debatę ukierunkowaną na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Global Aviation Dialogues” (GLADs) przewidzianego dla krajów regionu Europy oraz Północnego Atlantyku (EUR/NAT). Dyskusja jest organizowana przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Z początkiem 2014 roku w ICAO rozpoczęły się prace nad środkami redukcji CO2 opartymi o mechanizmy rynkowe (Global Market-Based Measures). Głównym celem spotkania jest zapoznanie sektora lotniczego z dotychczasowymi wynikami prac oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie internetowej ICAO.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus