Single Sky Committee

Single European Sky

W Brukseli odbyło się zorganizowane „ad hoc” posiedzenie Komitetu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej - Single Sky Committee (SSC).

Podczas posiedzenia przegłosowano projekt decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przystąpienia nowych członków do wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą Single European Sky ATM Research Joint Undertaking (SESAR JU).

Celem programu SESAR JU jest zbudowanie systemu nowej generacji do zarządzania ruchem lotniczym w europejskiej przestrzeni powietrznej, dlatego program ten ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia inicjatywy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej – Single European Sky (SES). SESAR przeszedł obecnie z fazy pierwszej (Definition) do fazy drugiej (Development) przewidzianej do realizacji w latach 2007-2013. Faza rozmieszczania elementów systemu (Deployment Phase) jest planowana na lata 2014-2020.

Po podpisaniu wspomnianej decyzji, w skład SESAR Joint Undertaking, oprócz członków-założycieli: Komisji Europejskiej i EUROCONTROL dodatkowo wejdzie piętnastu nowych członków wyłonionych w drodze trzyetapowego postępowania kwalifikacyjnego, które zostało zapoczątkowane przez Komisję Europejską w czerwcu 2007 roku.

Po zakończeniu selekcji kandydatów, dyrektor naczelny SESAR JU przedstawił na posiedzeniu zarządu SJU (Administrative Board) raport zawierający listę następujących kandydatów na członków SJU:

1. Aeropuertos Espanoles y Navegacion Aerea (AENA) – Hiszpania,
2. AIRBUS S.A.S. – Francja,
3. ALENIA – Włochy,
4. Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) – Niemcy,
5. Direction des Services de la Navigation Aerienne (DSNA) – Francja,
6. ENAV S.p.A. – Włochy,
7. FREQUENTIS AG – Austria,
8. HONEYWELL INTERNATIONAL INC. – USA,
9. INDRA Sistemas S.A. – Hiszpania,
10. North European ATM Industry Group AS (NATMIG) – Norwegia,
11. NATS Ltd – Wielka Brytania,
12. Northern European and Austro Control Consortium (NORACON) – Szwecja,
13. SESAR European Airports Consortium (SEAC) – Belgia,
14. Selex Sistemi Integrati S.p.A. (SELEX S.I.) – Włochy,
15. THALES Group – Francja.

W ocenie kandydatów brało udział 42 niezależnych ekspertów, 12 ekspertów wyłonionych spośród personelu SJU oraz dwóch niezależnych obserwatorów w postaci reprezentanta European Space Agency (ESA) i audytora wewnętrznego SJU. W ramach trzeciego etapu postępowania dokonano również przydziału pakietów zadań do realizacji, zgodnie z możliwościami i deklaracjami kandydatów. Oceniono wykonalność poszczególnych pakietów projektów oraz doprecyzowano wkłady finansowe, które będą poniesione przez poszczególnych członków.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus