Rozporządzenie Parlamentu i Rady EU w spr. wspólnych zasad wykonywania przewozów

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że dnia 31.10.2008 r. zostanie opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty.

Rozporządzenie to zastąpi dotychczas obowiązujące trzy rozporządzenia, tworzące tzw. III pakiet liberalizacyjny będący podstawą utworzenia wspólnego rynku w zakresie lotnictwa cywilnego we Wspólnocie:

  • rozporządzenie nr 2407/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie przyznawania koncesji przewoźnikom lotniczym,

  • rozporządzenie nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych,

  • rozporządzenie nr 2409/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie taryf i stawek za usługi lotnicze.

Rozporządzenie to wprowadza istotne zmiany m.in. w zakresie:

  • koncesjonowania przewoźników lotniczych i warunkach ważności koncesji,

  • leasingowania statku powietrznego z państwa trzeciego wraz z załogą,

  • zasadach wykonywania przewozów lotniczych w ramach Wspólnoty Europejskiej,

  • obowiązków związanych z publikacją taryf lotniczych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią nowego rozporządzenia oraz opracowanym przez Komisję Europejską materiałem informacyjnym do przedmiotowego aktu prawnego.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż ze względu na niepełny charakter niektórych przepisów rozporządzenia niezbędne jest ich uzupełnienie przez ustawodawcę krajowego. W tym celu przygotowany został przez Urząd Lotnictwa Czwilnego projekt stosownej zmiany przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze, który aktualnie znajduje się na ostatnim etapie uzgodnień międzyresortowych.

Na srtonie Urzędu Lotnictwa Cywilnego zostało zaprezentowane najważniejsze zmiany wprowadzone w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów, które mają wpływ na funkcjonowanie podmiotów na rynku przewozów lotniczych.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus