Prace Forum Konsultacyjnego ds. polityki zewnętrznej UE w dziedzinie lotnictwa

Komisja Europejska

Wezwanie Komisji Europejskiej do składania aplikacji uczestnictwa w pracach Forum Konsultacyjnego do spraw polityki zewnętrznej Unii Europejskiej w dziedzinie lotnictwa.

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej została opublikowana informacja o możliwości składania aplikacji uczestnictwa w pracach Forum Konsultacyjnego do spraw polityki zewnętrznej Unii Europejskiej w dziedzinie lotnictwa przez zainteresowane podmioty rynku lotniczego.

Zadaniem Forum będzie wymiana opinii i doświadczeń, a także doradztwo w zakresie wdrażania zewnętrznej polityki UE w dziedzinie lotnictwa. Zainteresowane podmioty powinny spełniać określone wymagania oraz wykazać uzasadniony interes w rozwoju i implementacji unijnej zewnętrznej polityki w dziedzinie lotnictwa.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej DG MOVE

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus