Przejdź do treści
Źródło artykułu

Jaka przyszłość bezołowiowego Avgasu w Europie?

W Europie obecnie toczą się dyskusje między przemysłem naftowym, organami regulacyjnymi i AOPA w sprawie dopuszczenia do sprzedaży bezołowiowego paliwa z USA, a także oceny chemicznej dodatków bezołowiowych zgodnie z prawodawstwem europejskim. Dodatkowo, analizy obejmują kwestię tworzenia struktury logistycznej i dystrybucyjnej.

Co ważne, w związku z decyzją ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) o dodaniu substancji o nazwie tetraetyloołów (TEL) do listy substancji zakazanych (załącznik 14 REACH), przemysł naftowy występuje również o tzw. zezwolenie na dalszy import TEL do Europy po terminie okresu przejściowego określonego na maj 2025 r.

Na Starym Kontynencie prowadzone jest szereg prac rozwojowych mających na celu produkcję bezołowiowego Avgas i według naukowców, są one bardzo zaawansowane. Potrzeba jeszcze jednak kilka lat, zanim produkt bezołowiowy będzie można wprowadzić do dystrybucji. AOPA jest oczywiście zaniepokojona ceną nowego paliwa i czasem jego wprowadzenia. Ponadto ważne jest, aby można było je mieszać z 100LL i innymi nowymi paliwami.

Chociaż zmiany będą zasadniczo pozytywne, prawdopodobnie do 2025 r. nadal nie zostaną osiągnięte wystarczające poziomy dostaw do Europy jednej lub więcej bezołowiowych alternatyw dla Avgas 100LL. Eksperci branżowi zakładają, że ramy czasowe wymagane do tego procesu obejmą od 5 do 7 lat.

Jest to również zbieżne z planami w USA, gdzie docelową datą konwersji jest rok 2030, zakładając jednak brak negatywnych opinii amerykańskiej EPA (Environmental Protection Agency). Nie jest to jednak zgodne z harmonogramem UE, który nadal przyjmuje rok 2025 jako ostateczną datę zakazu importu TEL.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony