Przejdź do treści
Terminal lotniska Kijów Żuliany
Źródło artykułu

EASA: Wytyczne zatrudniania ukraińskich kontrolerów ruchu lotniczego (ATCO) w UE i poza nią

Niektóre państwa europejskie wielokrotnie zwracały się do Komisji Europejskiej i EASA w sprawie ewentualnego rozmieszczenia ukraińskich kontrolerów ruchu lotniczego (ATCO) w sposób ułatwiający ich szybkie i ponowne wprowadzenie do działalności operacyjnej po ponownym otwarciu ich krajowej przestrzeni powietrznej.

Niniejsza nota ilustruje powiązane obecnie obowiązujące ramy regulacyjne UE oraz bieżące odpowiednie działania regulacyjne mające na celu wprowadzenie mechanizmu uznawania kwalifikacji ATCO państwa trzeciego w celu uzyskania licencji UE ATCO; zawiera również opis i ocenę scenariuszy zaproponowanych przez niektóre państwa w celu ułatwienia ukraińskim ATCO do celów opisanych powyżej.

W zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, aby kontrolerzy z Ukrainy świadczyli usługi w przestrzeni powietrznej UE, pod warunkiem że czy spełnione są obowiązujące wymagania określone w rozporządzeniu ATCO. Oznacza to, że ATCO musi pomyślnie przejść ścieżkę kwalifikacji ATCO UE, począwszy od szkolenia wstępnego, w tym wykazanie się znajomością języka i wymaganiami medycznymi. Po pomyślnym zakończeniu ww szkolenia wstępnego i wynikającego z niego wydania licencji ATCO, poprzednie doświadczenie może być brane pod uwagę w celu skrócenia czasu trwania szkolenia przy określaniu niezbędnego szkolenia jednostkowego, które prowadziłoby do wydania licencji ATCO i jej konsekwencji upoważnienie do korzystania z przywilejów ATCO w przestrzeni powietrznej UE.

Czytaj również:
Guidance - Employing Ukrainian Air Traffic Controllers (ATCOs) in the EU and beyond

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony