Przejdź do treści
Annual Safety Review 2022
Źródło artykułu

EASA opublikowała roczny przegląd bezpieczeństwa "Annual Safety Review 2022"

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego opublikowała cykliczny roczny przegląd bezpieczeństwa „Annual Safety Review 2022". Jest to analiza, która stanowi statystyczne podsumowanie bezpieczeństwa lotniczego za 2021 r., w państwach członkowskich UE i określa najważniejsze wyzwania i priorytety w poszczególnych obszarach sektora lotniczego.

Wprowadzenie:

Na początku pandemii COVID-19, niemal z dnia na dzień branża lotnicza pogrążyła się w kryzysie i dalej znajduje się pod niesłabnącą presją. Ożywienie okazało się jednak niezwykle trudne. Do lata 2022 roku była nadzieja, że najgorszy etap wpływu COVID-19 już minął, choć pozostało jedno ryzyko, czyli poważne zmniejszenie liczby operacji lotniczych. W kwestii utrzymania technicznego statków powietrznych stałej czujności wymagają także skutki uboczne uziemienia ich przez dłuższy czas.

Annual Safety Review 2022

Po stronie człowieka ograniczony przez dłuższy czas nalot pilotów zwiększa prawdopodobieństwo naruszeń bezpieczeństwa i ważne jest, aby ryzyko to było złagodzone. Są to kwestie, co do których w 2021 r. EASA przedstawiła obszerne wytyczne, jednak w ostatnich miesiącach pojawiły się nowe wyzwania z powodu nieoczekiwanego wzrostu popytu na podróże lotnicze. Warto tutaj zaznaczyć, że ruch w Europie sięga obecnie około 85% poziomów z 2019 r.

Annual Safety Review 2022

Ożywienie w lotnictwie zostało poważnie ograniczone z powodu braku wykwalifikowanej i doświadczonej kadry na różnych kluczowych stanowiskach, szczególnie na lotniskach. Wynikające z tego problemy i opóźnienia mogą powodować stres i zmęczenie dla personelu lotniczego, w tym pilotów. EASA uważnie obserwuje tę sytuację i inne ważne wydarzenia na świecie, w szczególności rosyjską inwazję na Ukrainę, która spowodowała napięcia operacyjne wynikające z zamknięcia przestrzeni powietrznej Rosji i skutków sankcji ustanowionych wobec tego kraju.

Annual Safety Review 2022

Szerszy makroekonomiczny wpływ tych wszystkich czynników, problemów z łańcuchem dostaw, niedoborami surowców, a także inflacją, również się odbiły na branży. Jednocześnie sektor musi na nowo zdefiniować swoją przyszłość i sprostać społecznym wymaganiom, aby lotnictwo było coraz bardziej przyjazne dla środowiska. EASA wspiera także certyfikację alternatywnych paliw kopalnych, technologii ogniw magazynujących i rozwój miejskiej mobilności lotniczej.

Annual Safety Review 2022

European Aviation Environmental Report 2022 zostanie opublikowany jeszcze we wrześniu, a jego zalecenia będą pomocą dla branży w kwestii uczynienia jej bardziej ekologiczną. Chociaż system odniósł ogromne korzyści z cyfryzacji, potencjalne destrukcyjne skutki ataków cybernetycznych wymagają stałej uwagi i świadomości. EASA aktywnie wspiera rozwój ram regulacyjnych, w tym wprowadzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwa (iSMS) jako wymogu organizacyjnego. W tym zakresie rola EASA ma charakter prewencyjny.

Annual Safety Review 2022

Agencja konsekwentnie z wyprzedzeniem podejmuje działania, aby zachować współczynniki bezpieczeństwa w branży tak wysoko, jak tylko to możliwe. W ramach tych działań opracowuje koncepcję Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem, która ma pomóc lotnictwu europejskiemu pokonać pełne spektrum wyzwań związanych ze środowiskiem, zdrowiem, bezpieczeństwem i zarządzaniem strefami konfliktów. Jak dotąd, pomimo wszystkich wyzwań, z którymi EASA się zmierzyła, system po raz kolejny pokazał, że jest odporny na zakłócenia, bezpieczny i skuteczny.

Annual Safety review 2022

Ten pozytywny wynik opiera się nie tylko na formalnych ramach, ale także na staranności i zaangażowaniu personelu lotniczego i pozostałego związanego z lotnictwem. Bezpieczeństwo dotyczy wszystkich i jest to wspólne działanie, które należy realizować razem. Dyrektor Wykonawczy EASA, Patrick Ky dziękuję wszystkim interesariuszom za ich ciągłe wsparcie i uznanie dla wagi zapewnienia, że bezpieczeństwo pozostaje najwyższym priorytetem.


Annual Safety Review 2022 jest dostępny tutaj (LINK)


Gorąco polecamy lekturę dokumentu. W odróżnieniu do wielu innych, dokumentów europejskich czyta się go łatwo. Opracowanie jest bardzo przejrzyste.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony