EASA dla GA

EASA

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), uwzględniając liczne postulaty środowiska lotniczego, wyznaczyła punkty kontaktowe dla lotnictwa biznesowego i ogólnego.

Matthias Borgmeier będzie odpowiedzialny za kontakt w sprawach lotnictwa rekreacyjnego i niekomercyjnej części lotnictwa ogólnego. Kontakt: matthias.borgmeier@easa.europa.eu.

Willy Sigl będzie odpowiedzialny za lotnictwo biznesowe, korporacyjne i pozostałe rodzaje działalności lotnictwa ogólnego. Kontakt: willy.sigl@easa.europa.eu.

Zdaniem EASA umożliwienie bezpośredniego kontaktu pracowników Agencji z przedstawicielami lotnictwa ogólnego i biznesowego zachęci do aktywnego zaangażowania zainteresowanych stron w politykę kreowaną przez Agencję i przyczyni się do szybszego rozwoju tych części lotnictwa.


 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus