Przejdź do treści
Współpraca Airbus i Grupa Renault nad elektryfikacją pojazdów i samolotów
Źródło artykułu

Airbus i Grupa Renault będą rozwijać badania nad elektryfikacją pojazdów i samolotów

Airbus i Grupa Renault, światowi liderzy w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym, podpisali umowę badawczo-rozwojową, której celem jest przyspieszenie planów elektryfikacji i doskonalenia produktów obu firm. Zawiązane partnerstwo pomoże Airbusowi rozwinąć technologie związane z przyszłymi samolotami hybrydowo-elektrycznymi i będzie szczegółowo omówione na szczycie Airbusa, 30 listopada - 1 grudnia br.

Zespoły inżynierów Airbusa i Grupy Renault połączą siły w celu opracowania dojrzałych technologii związanych z magazynowaniem energii, które stanowi jedną z głównych przeszkód w rozwoju pojazdów elektrycznych dalekiego zasięgu. Umowa o współpracy obejmuje w szczególności kwestie związane z optymalizacją zarządzania energią i poprawą masy akumulatorów, a także pozwoli poszukiwać najlepszych sposobów przejścia od obecnych ogniw chemicznych (zaawansowane ogniwa litowo-jonowe) do nowych konstrukcji, które mogłyby podwoić gęstość energii magazynowanej w bateriach w perspektywie 2030 r.

Podczas wspólnych prac zbadany zostanie również pełny cykl życia przyszłych akumulatorów, od etapu produkcji po możliwość recyklingu, w celu przygotowania industrializacji nowych projektów akumulatorów. Przy okazji oceniony zostanie ich ślad węglowy w całym cyklu eksploatacji.

„Po raz pierwszy dwóch europejskich liderów z różnych branż dzieli się wiedzą inżynierską, aby wpłynąć na przyszłość samolotów hybrydowo-elektrycznych. Lotnictwo to niezwykle wymagająca dziedzina zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i zużycia energii, podobnie jak przemysł samochodowy. W Grupie Renault, nasze 10-letnie doświadczenie w obszarze pojazdów elektrycznych zapewnia nam wiedzę specjalistyczną odnośnie wydajności systemów zarządzania akumulatorami. Kierując się takimi samymi ambicjami, czyli chcąc wprowadzać innowacje i zmniejszać ślad węglowy, nasze zespoły inżynierów wymieniają się wiedzą z zespołami Airbusa, aby stworzyć technologie umożliwiające eksploatację zarówno samolotów hybrydowych, jak i rozwój pojazdów jutra”, powiedział Gilles Le Borgne, wiceprezes Grupy Renault do spraw inżynierskich.

„Międzybranżowe partnerstwo z Grupą Renault pomoże nam opracować nową generację akumulatorów w ramach planu elektryfikacji statków powietrznych produkowanych przez Airbusa”, powiedziała Sabine Klauke, dyrektor techniczny Airbusa. „Osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r. to wyjątkowe wyzwanie, które już dziś wymaga współpracy między sektorami. Połączenie doświadczenia Grupy Renault w pojazdach elektrycznych z naszymi własnymi osiągnięciami z prac przy demonstratorach statków powietrznych z elektronapędem pozwoli przyspieszyć rozwój technologii wymaganych dla przyszłej architektury samolotów hybrydowych w latach 30. XXI wieku i później. Będzie również sprzyjać powstawaniu wspólnych standardów technicznych i regulacyjnych, wspierających rozwiązania w zakresie czystej mobilności, potrzebne do osiągnięcia celów klimatycznych”.

Trendy technologiczne zmierzają w tym samym kierunku. Współpraca Airbusa i Grupy Renault w zakresie elektryfikacji statków powietrznych i pojazdów odegra ważną rolę we wprowadzaniu zmian w branży transportowej, skutecznie przyczyniając się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r., zarówno w sektorze motoryzacyjnym, jak i lotnictwie.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony