PILNE : czasu coraz mniej, a co z wprowadzeniem SMS w Waszej organizacji?

paragraf

Jednym z  wymagań nadzoru lotniczego jest przeprowadzenie szkoleń personelu organizacji lotniczych w zakresie SMS z równoczesnym wprowadzeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Jest to równoznaczne z przygotowaniem dokumentacji uwzględniającej system przewidywania i monitorowania potencjalnych zagrożeń występujących w danym typie działalności lotniczej.

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu Ośrodek Szkolenia UNITEDSKY organizuje szkolenie w wymiarze 14 godzin dla personelu organizacji w podziale na Ośrodki Szkolenia Lotniczego i operatorów lotniczych (AWC i AOC).

Wstępny program szkolenia będzie obejmował:

Czym jest System Zarządzania Bezpieczeństwem SMS

Podstawowe zasady i standardy SMS;

Polityka i kultura bezpieczeństwa ;

Komunikacja dotycząca zagadnień bezpieczeństwa;

Rola i odpowiedzialności pracowników w zakresie bezpieczeństwa; 

Opracowywanie nowych Standardowych Procedur Operacyjnych;

Rodzaje ryzyka i jego analiza; 

Audyty bezpieczeństwa; 

Ćwiczenia w pisaniu list kontrolnych (hazard checklist);
 

Bliższe szczegóły dotyczące szkolenia można uzyskać pod nr tel. 501 409 787 i na stronie www.unitedsky.eu. Na zamówienie szkolenie może zostać przeprowadzone we wskazanej  lokalizacji. 

Jeszcze nie jest za późno!!. Ale kwiecień 2014 dla Ośrodków Szkolenia Lotniczego i październik 2014 dla operatorów lotniczych może być datą poważnych kłopotów Waszej organizacji w spełnieniu wymagań nadzoru lotniczego. NIE ZWLEKAJ.

Ogłoszenie płatne

Źródło: unitedsky.eu
comments powered by Disqus