Przejdź do treści
Krzesińskie F-16 przed budynkiem wojskowego portu lotniczego w Łasku (fot. Bartek Bera/RBSphotos.com)
Źródło artykułu

Zmiany we władzy Lotnictwa Wojskowego

Z dniem 31 marca 2023 roku w struktury WLW włączono Zespół Zapewnienia Jakości w Lotnictwie wraz z realizowanymi dotychczas zadaniami oraz przekształcono Zespół do spraw utworzenia Pionu Zdatności w Pion Zdatności.

Rozdzielono dotychczasowe stanowisko Szefa Szefostwa Techniki Lotniczej – Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych na dwa oddzielne stanowiska.

Zastępca Szefa WLW – Szef Pionu Zdatności – Główny Inżynier Lotnictwa Wojskowego jest odpowiedzialny za regulacje i nadzór nad zdatnością wojskowych statków powietrznych do lotu.

Szef Szefostwa Techniki Lotniczej – w dotychczasowej lokalizacji i podległości – realizuje zadania wsparcia eksploatacji (pozyskiwania części i usług).

Zmiany te pozwolą na racjonalne i efektywne zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w lotnictwie oraz umożliwią realizację zadań związanych z opracowaniem i wdrażaniem standardów i wymagań dotyczących zdatności do lotu wojskowych statków powietrznych oraz licencjonowania personelu SIL i certyfikacji organizacji szkoleniowych. Docelowo są warunkiem koniecznym w procesie uznania WLW przez NATO.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony