Zmiana technologii pracy Biur Odpraw Załóg (BOZ) w Polsce

Zmiana technologii pracy Biur Odpraw Załóg (BOZ) w Polsce (fot. Andrzej Karwowski)

Od 28 kwietnia br. wprowadzona zostanie zmiana technologii pracy Biur Odpraw Załóg (BOZ) w Polsce. Oznacza to uruchomienie jednego, ogólnopolskiego numeru – 22 574 71 73 – do składania planów lotu i aktualizacji do nich. Rozwiązanie ma na celu skrócenie czasu oczekiwania na połączenie oraz umożliwienie łatwego kontaktu BOZ.

Od początku roku 2016 ARO (Air Traffic Services Reporting Office) w Polsce dysponują wspólnym systemem do przetwarzania planów lotów. Niezależnie od lokalizacji Biura Odpraw Załóg, z którym nastąpi połączenie, składający plan lotu będzie mógł:

  • zgłosić plan lotu,
  • wprowadzić zmiany do już istniejącego planu,
  • uzyskać wiedzę o statusie jego przetwarzania oraz
  • skorzystać z informacji lotniczej.

Połączenia telefoniczne będą równomiernie dystrybuowane w sposób automatyczny pomiędzy Biura Odpraw Załóg. Jednakże, w przypadku nawiązania połączenia z ARO, będzie istniała możliwość przekierowania rozmowy do wybranego BOZ.
 
Kolejną nowością jest wprowadzenie od 28 kwietnia br. jednego numeru faxu – 22 574 71 88 – na które wysyłane mają być formularze zgłaszanego planu lotu. Podobne rozwiązanie będzie obowiązywało dla planów lotu nadsyłanych e-mailem. Uruchomiony zostanie jeden adres e-mail: aro@pansa.pl, na który zgłaszający będą mogli nadsyłać wypełnione formularze.
 
Jednocześnie PAŻP przypomina o umieszczaniu na formularzu składanego planu lotu czytelnego i aktualnego numeru kontaktowego. Usprawni to kontakt z nadawcą w przypadku wątpliwości.

W przypadku pytań PAŻP prosi o kontakt z wybranym Biurem Odpraw Załóg.

ARO w POLSCE
Tel: 22 574 71 73
Fax: 22 574 71 88
e-mail: aro@pansa.pl

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus