Zmiana dowódcy radiotechników

płk Wojciech Lewicki/ fot. sierż. Andrzej PSTROCKI

Zgodnie z decyzją ministra obrony generał brygady Marek Sobiechowski przekazał 15 października obowiązki dowódcy 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej pułkownikowi Wojciechowi Lewickiemu, dotychczasowemu szefowi sztabu - zastępcy dowódcy Centrum Operacji Powietrznych.

Generał Marek Sobiechowski obejmie teraz stanowisko zastępcy dowódcy Centrum Dowodzenia Połączonych Operacji Powietrznych NATO (Combined Air Operations Centre w Uedem).

Uroczystość przekazania dowodzenia odbyła się w Święto Wojsk Radiotechnicznych.

Kulminacyjnym jej punktem było przekazanie sztandaru 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej oraz podpisanie protokołu przekazania-przyjęcia obowiązków, po którym dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski przyjął od generała i pułkownika meldunki o zdaniu i objęciu obowiązków.

Na uroczystość przybyli wojewoda dolnośląski Aleksander Marek Skorupa, dowódcy instytucji i jednostek dyslokowanych w Garnizonie Wrocław z rektorem-komendantem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych pułkownikiem profesorem doktorem habilitowanym Mariuszem Wiatrem oraz przedstawiciele władz samorządowych Dolnego Śląska i Wrocławia.

Generał Lech Majewski podkreślił rolę radiotechników w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju i sprawnego działania lotnictwa. Podsumował dorobek i osiągnięcia brygady w mijającym roku i przedstawił zarys planów na przyszłość. Dowódca Sił Powietrznych podziękował żołnierzom i pracownikom Wojsk Radiotechnicznych: „Udowadniacie, że solidna i systematyczna praca daje satysfakcję z dobrze spełnionego obowiązku. Metodyczne i regularne szkolenie, konsekwentne doskonalenie wiedzy specjalistycznej oraz wdrażanie nowych rozwiązań operacyjnych i technicznych procentuje wysokim poziomem wykonywanych zadań podczas dyżurów bojowych, ćwiczeń i treningów".

Generał Majewski podziękował generałowi Sobiechowskiemu za rzetelne dowodzenie brygadą. „Jest Pan dobrze przygotowany do pełnienia nowej funkcji. Na nowym stanowisku rozwinie Pan umiejętności dowódcze".

Obejmującemu obowiązki pułkownikowi Lewickiemu dowódca Sił Powietrznych pogratulował wyznaczenia na nowe stanowisko oraz przybliżył jego przebieg służby. - „Znając Pańskie doświadczenie i umiejętności jestem przekonany, że podtrzyma Pan osiągnięcia poprzednika", stwierdził generał Majewski.

Zdający obowiązki dowódcy generał Sobiechowski przypomniał o zmianach i ważnych wydarzeniach, które były udziałem 3 Brygady Radiotechnicznej za jego kadencji: przenosinach dowództwa do kompleksu przy ulicy Granicznej oraz ocenie komisji z Departamentu Kontroli MON podczas inspekcji w dowództwie i kontroli kompleksowej w 31 batalionie radiotechnicznym. – „Na zawsze zapamiętamy doświadczenia z przemieszczenia stanowiska dowodzenia, nocnych zmian czy epizodów taktycznych". Za ogromne zaufanie oraz merytoryczne wsparcie i pomoc w realizacji zadań podziękował dowódcy Sił Powietrznych oraz szefowi Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Radiotechnicznych.

Pułkownik Wojciech Lewicki podkreślił, iż dowodzenie związkiem taktycznym, którego pododdziały ulokowane są w 35 miejscowościach, jest wielkim wyzwaniem. „Dołożę starań, aby cały personel dowództwa brygady i podległych batalionów miał warunki do dobrej służby, a 3. Brygada Radiotechniczna była wciąż postrzegana jako jeden z filarów systemu obrony powietrznej naszego kraju i sojuszu północnoatlantyckiego, ku chwale Sił Powietrznych", zameldował nowy dowódca.

Uroczystość na placu apelowym zakończyła defilada pododdziałów: Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, dowództwa 3. Brygady Radiotechnicznej i podległych batalionów oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych pod batutą majora Pawła Joksa.

kpt. Tomasz SŁOTWIŃSKI
 


Pułkownik dyplomowany Wojciech Lewicki ukończył z wyróżnieniem Wyższą Oficerską Szkołę Radiotechniczną w roku 1984. Po promocji służył w 4. Batalionie radiotechnicznym (4. brt) w Warszawie jako dowódca stacji radiolokacyjnej, dowódca urządzenia w 134. Kompanii radiotechnicznej (134. Krt) i dowódca wysuniętego posterunku radiolokacyjnego. W 1990 roku został dowódcą 143. krt. Ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów WRt w Jeleniej Górze oraz studia w Akademii Obrony Narodowej. Dzięki czemu został szefem sztabu – zastępcą dowódcy 4. brt w Warszawie. Skierowany do Zamościa, sformował 11. Manewrowy Batalion Radiotechniczny. Batalionem dowodził do 1998 roku. Następnie był szefem Wydziału Operacyjnego w dowództwie 3. BRt. Dwa lata później został dowódcą 3. brt w Sandomierzu. Za jego kadencji batalion otrzymał wyróżniającą nazwę „Sandomierski" oraz uzyskał tytuły „Najlepszej Jednostki w 3. BRt" i „Przodującej Jednostki w 3. Korpusie Obrony Powietrznej". W 2002 roku został szefem Oddziału Szkolenia Szefostwa WRt w Dowództwie WLOP. W roku 2004 ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno – Strategiczne w AON. W roku 2005 został zastępcą dowódcy 3. BRt, a w latach 2007 – 2008 pełnił obowiązki dowódcy brygady. W czerwcu 2008 roku został dowódcą 2. BRt w Bydgoszczy. W tym czasie bataliony brygady zostały przekazane do 3. BRt i zaczęło się rozformowywanie dowództwa 2. BRt. Od sierpnia 2009 roku pułkownik był zastępcą szefa Wojsk Radiotechnicznych Sił Powietrznych. Ostatnio zajmował stanowisko zastępcy dowódcy Centrum Operacji Powietrznych.

Został wyróżniony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju" i srebrnym „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".
 

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus