Zaproszenie na Konferencję Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym - 18-19 kwietnia 2018 r.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaprasza na coroczną Konferencję Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym poświęconą zarobkowym przewozom lotniczym (CAT) i lotnictwu ogólnemu (GA). Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2018 r. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Konferencja podsumuje rok 2017 w lotnictwie cywilnym. Podczas konferencji omawiane będą przede wszystkim zagadnienia związane z nadzorem nad podmiotami oraz różnymi aspektami bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

Już teraz Urząd Lotnictwa Cywilnego serdecznie zaprasza do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach do konferencji wszystkie zainteresowane osoby oraz przedstawicieli sektora lotniczego. ULC liczy na sugestie oraz czeka na propozycje interesujących tematów związanych z bezpieczeństwem lotniczym, a także zaprasza do przedstawiania własnych prezentacji podczas tego wydarzenia.

Na wszystkie propozycje oraz osoby chętne do wystąpień podczas konferencji ULC czeka do dnia 30.03.2018 r. pod adresem: konferencja_bl@ulc.gov.pl.

Szczegółowa agenda oraz tematy poruszane podczas konferencji zostanie opublikowana w późniejszym terminie na stronie Urzędu.

Konferencja będzie miała charakter otwarty.

W ramach konferencji planowane jest również podpisanie Deklaracji w sprawie kultury bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym "Just Culture". Chętnych do przystąpienia do grona sygnatariuszy Deklaracji ULC prosi o zgłaszanie się do 9.04.2018 r. na adres: akolmas@ulc.gov.pl

Więcej o deklaracji na stronie: www.ulc.gov.pl/pl/zarzadzanie-bezpieczenstwem/kultura-i-promocja-bezpieczenstwa/deklaracja-w-sprawie-kultury-bezpieczenstwa

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus