Wymiana certyfikatów 03/2004 i PL - 6 pkt 8.5

ulc_logo

Informacja dla organizacji obsługowych i organizacji zarzadzania ciągłą zdatnością do lotu działających w/g wymagań Rozporzadzenia Komisji (WE) 2042/2003.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (WE) 1056/2008 z 27 października 2008 zmieniającego Rozporządzenie Komisji (WE) 2042/2003, oraz wystąpieniem Polski o przedłużenie okresu stosowania krajowych wymagań w stosunku do organizacji obsługowych(wg 03/2004) i zarządzania ciągłą zdatnością ( wg PL – 6 pkt 8.5), Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że:

1. Wszystkie organizacje spełniające odpowiednio powyższe wymagania mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach, a nowe certyfikaty zachowujące ciągłość zatwierdzenia, ze skorygowanymi datami ważności, zostaną przesłane pocztą.
Departament Techniki Lotniczej planuje zakończenie procesu do 15 grudnia br.

2. Niżej wymienione:

- organizacje obsługowe (wymagania 03/2004):
• Serwis Lotniczy Włodzimierz Nowak,
• Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego,
• Aeroklub Ziemi Pilskiej,

- organizacje zarządzania ciągłą zdatnością (wymagania PL – 6 pkt 8.5):
• Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego,
• Politechnika Rzeszowska Ośrodek Kształcenia Lotniczego,
• Aeroklub Ziemi Pilskiej,
• Aeroklub Leszczyński,
• Heliseco,

z uwagi na brak wniosku w sprawie kontynuowania działalności lub ze względu na negatywny wynik audytu nie podlegają procedurze opisanej w pkt 1.

Ich certyfikat zostanie wydany/przedłużony, po złożeniu wniosku lub zakończeniu działań korygujących i przeprowadzeniu audytu przez właściwego inspektora nadzoru bieżącego, w uzgodnionym terminie.

 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus