Wymagania dla lądowisk

ULC

UrządLotnictwa Cywilnego poinformował, że do konsultacji międzyresortowych zostało skierowane znowelizowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla lądowisk.

Projekt rozporządzenia zawiera przepisy liberalizujące te wymagania. Proponowane zmiany dotyczą, w szczególności:
 

  • Niestosowania w stosunku do lądowisk wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych.
  • Uzgadniania planów ratowniczych lądowisk z komendantem powiatowym lub miejskim PSP (a nie jak dotychczas wojewódzkim), co pozwoli na szybsze załatwianie spraw związanych z uzgodnieniem oraz wdrożeniem w życie planu ratowniczego lądowiska.
  • Wymagań do sporządzania planów ratowniczych lądowisk.

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się za pośrednictwem strony ULC.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus