Przejdź do treści
Wydział MEiL Politechniki Warszawskiej podpisał porozumienie o współpracy z Airbus Poland (fot. Maciej Stępnik, Biuro Komunikacji i Promocji PW)
Źródło artykułu

Wydział MEiL Politechniki Warszawskiej podpisał porozumienie o współpracy z Airbus Poland

W dniu 16 listopada 2023 r. Dziekan Wydziału MEiL, w obecności społeczności studentów i pracowników Wydziału, podpisał porozumienie o współpracy z firmą Airbus Poland.

Planowana współpraca obejmuje działania głównie w obszarze dydaktycznym jak i naukowo-badawczym. Tematem przewodnim nawiązanego porozumienia jest wsparcie studentów naszego Wydziału w podnoszeniu ich kompetencji, w tym organizacja aktywności ułatwiających im wejście na rynek pracy.

Obok staży i praktyk studenckich, strony planują organizację między innymi: konkursów na prace dyplomowe, seminariów, wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych, jak również wsparcie kół naukowych działających przy wydziale.

Podpisanie porozumienia poprzedzone było wykładem Dyrektora inżynierii firmy Airbus Poland – Pana Wojciecha Gorczyńskiego na temat wyzwań współczesnego lotnictwa i roli uczelni w ich realizacji.

W imieniu firmy Airbus Poland porozumienie podpisali: Pan Johannes von Thadden – Prezes Zarządu oraz Pani Anna Czubińska – Dyrektor HR, Członek Zarządu.

Wydział MEiL Politechniki Warszawskiej podpisał porozumienie o współpracy z Airbus Poland (fot. Maciej Stępnik, Biuro Komunikacji i Promocji PW)2

(fot. Maciej Stępnik, Biuro Komunikacji i Promocji PW)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony