Wprowadzenie całorocznej koordynacji w Porcie Lotniczym Kraków-Balice oraz wszczęcie procedury wyboru koordynatora

Port Lotniczy Kraków - widok z góry (fot. Kraków Airport)

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego poinfotmował, iż decyzją ULC-LER-4/418-0009/12/19 z dnia 18 września 2019 r. wprowadzono całoroczną koordynację rozkładów lotów w Porcie Lotniczym Kraków-Balice. Tym samym począwszy od dnia 29 marca 2020 r., czyli od sezonu rozkładowego Lato 2020 port lotniczy Kraków-Balice staje się portem koordynowanym.

W konsekwencji decyzji zgodnie z art. 67b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) została wszczęta procedura wyboru koordynatora dla portu lotniczego Kraków-Balice. Informacja dotycząca składania kandydatur na koordynatora rozkładów lotów została zamieszczona w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego (komunikat nr 4 z dnia 20 września 2019 r.). Więcej informacji TUTAJ.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego poinformował rownież, iż w związku z decyzją o wprowadzeniu całorocznej koordynacji rozkładów lotów w Porcie Lotniczym Kraków-Balice od dnia 29 marca 2020 r. w dniu 14 października 2019 roku, na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice Sp. z o.o., w Hotelu Hilton Garden Inn Kraków Airport przy ul. kpt. M. Medweckiego 3 w Balicach odbędzie się posiedzenie założycielskie Komitetu Koordynacyjnego Portu Lotniczego Kraków-Balice. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12:00. Szczegóły dotyczące spotkania zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu i zarządzającego Portem Lotniczym Kraków-Balice.

Do udziału w posiedzeniu uprawnione są podmioty wymienione w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów oraz współdziałania i konsultacji w porcie lotniczym (Dz. U. 2004 nr 103 poz. 1088). Wpisu na listę członków Komitetu Koordynacyjnego dokonuje sekretarz – którego funkcję na posiedzeniu założycielskim Komitetu pełni przedstawiciel Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego – na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o członkostwo. Więcej informacji TUTAJ.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus