Weź udział w ankiecie badawczej "Bezzałogowe Statki Powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym"

Ankieta badawcza "Bezzałogowe Statki Powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym"

W ramach realizowanego na Uczelni Łazarskiego projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pn. "Bezzałogowe Statki Powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym" została udostępniona ankieta badawcza, która dostępna jest na dedykowanej stronie internetowej projektu www.prawodrony.pl
 
Jednym z celów projektu naukowego jest zebranie i ocena dotychczasowych doświadczeń związanych z użytkowaniem i zastosowaniami dronów w Polsce. Cel ten będzie realizowany przez zebranie od użytkowników bezzałogowych statków powietrznych informacji o praktycznych wyzwaniach i doświadczeniach związanych z wykonywaniem operacji lotniczych w latach 2013-2018. W szczególności chodzi o ocenę obowiązujących regulacji krajowych dotyczących licencjonowania, wykonywania operacji czy użytkowania przestrzeni powietrznej.
 
Przygotowana ankieta ma na celu zebranie wstępnych ocen pozwalających na dokonanie oceny obowiązujących regulacji krajowych dotyczących użytkowania bezzałogowych statków powietrznych. Wstępna ocena pozwoli nie tylko na zebranie podstawowych danych, ale także podjęcie decyzji o przeprowadzeniu szczegółowych ankiet, która planujemy przeprowadzić w pierwszym kwartale 2019 r. Szczegółowe ankiety będą prawdopodobnie dedykowane poszczególnym grupom użytkowników dronów (operatorzy komercyjni, użytkownicy prywatni, ośrodki szkolenia i instruktorzy, egzaminatorzy).  Wyniki ankiet zostaną omówione podczas warsztatów, które planujemy zorganizować w 2019 r. na Uczelni Łazarskiego.


Ankieta jest anonimowa, niemniej jednak prosimy o podanie danych kontaktowych (numer telefonu lub email) w celu ewentualnego kontaktu w przypadku gdy będzie to konieczne ze względu na udzielone pytania. Chodzi o uniknięcie niejasności (jakość badań). Dane kontaktowe zostaną usunięte po zakończeniu ankiety.
 
Ankieta jest dostępna do końca lutego 2019 r.
 
Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące ankiety można kierować na adres mailowy a.konert@lazarski.edu.pl

Źródło: Uczelnia Łazarskiego
comments powered by Disqus