Warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych w sezonie 2020

Warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych (fot. ULC)

Mając na uwadze bezpieczeństwo organizacji i przeprowadzenia pokazów lotniczych, Prezes Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza pilotów biorących udział w pokazach lotniczych oraz osoby pełniące funkcję organizatorów, dyrektorów pokazów lotniczych, kierowników lotów, kierowników programu pokazu lotniczego oraz kierowników skoków spadochronowych na otwarte wiosenne warsztaty poświęcone organizacji pokazów lotniczych w sezonie 2020.

Warsztaty odbędą się 19 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Flisa 2 w godzinach 09.00 - 16.00. (I piętro, sala nad Bistro Flanders).

Prezes Urząd Lotnictwa Cywilnego zwraca się do uczestników warsztatów z prośbą o zapoznanie się z art. 123 ustawy – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1488), a także poradnikiem zamieszczony na stronie internetowej ULC: "Jak zorganizować i przeprowadzić pokazy lotnicze" oraz zamieszczonymi na stronie Urzędu wzorami wniosków: www.ulc.gov.pl/pl/pokazy-lotnicze

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus