Przejdź do treści
Saab 340 należący do SprintAir (fot. Kristupas (praca własna)/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons)
Źródło artykułu

W liniach SprintAir powstały związki zawodowe personelu lotniczego

17 listopada 2022 r. personel lotniczy będący na samozatrudnieniu i świadczący usługi na rzecz linii lotniczej SprintAir przesłał poprzez swój związek zawodowy TOZPLiN NSZZ „Solidarność” informację do Zarządu SprintAir S.A. o rozpoczęciu działalności związku w firmie oraz zaproszenie do podjęcia dialogu społecznego celem poprawy warunków zatrudnienia i wynagradzania.

„Lista spraw do negocjacji jest długa. Wynikają one z jednej strony z rozpowszechnionego w lotnictwie modelu samozatrudnienia personelu lotniczego, które jest wątpliwe od strony prawnej oraz z narzucanego jednostronnie przez firmę pogarszania warunków pracy i wynagradzania w ostatnich latach. Obniżki w wynagrodzeniu uzasadniane były pandemią Covid19, pomimo dobrych wyników operacyjnych i finansowych odnotowywanych przez przewoźników lotniczych w segmencie cargo, w tym SprintAir S.A.” - mówi Paulina Puchała, była stewardesa Ryanair, prowadząca sprawę sądową o uznanie stosunku pracy w Warsaw Aviation, przewodnicząca związku zawodowego.

„Najpilniejsze kwestie to m.in.:

  • zapewnienie odpowiednich warunków bytowych i socjalnych do regeneracji oraz wypoczynku pomiędzy lotami w trakcie pobytów poza bazą macierzystą, zgodnych ze standardami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Warto zwrócić uwagę, iż piloci wykonują w głównej mierze nocne operacje lotnicze.
  • Zmiana systemu wynagradzania z obecnego na sprawiedliwszy, który uwzględniałby całość pracy wykonywanej przez pilotów.
  • Stabilne grafiki pracy umożliwiające po prostu prowadzenie życia prywatnego.
  • Istotną kwestią są rosnące obawy pilotów o zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego starzejących się samolotów.

Przede wszystkim zaś zorganizowany personel lotniczy oczekuje szacunku, partnerskiej rozmowy i negocjacji w dobrej wierze. Dialog społeczny i negocjacje to standard w liniach lotniczych w Europie i na świecie. Dzięki zorganizowaniu się w związek zawodowy TOZPLiN NSZZ „Solidarność” liczymy, że SprintAir niezwłocznie sprosta temu standardowi. Wolność zrzeszania oraz prawo do negocjacji zbiorowych samozatrudnionego personelu lotniczego wykonującego pracę zarobkową na podstawie umowy o świadczenie usług jest zagwarantowane zarówno w polskim prawie jak i kodeksach etycznych UPS i DHL głównych klientów SprintAir S.A.”

Powodem do zorganizowania się w związek zawodowy był brak możliwości rozwiązania problemów personelu lotniczego w drodze indywidualnych rozmów z firmą pomimo podejmowania wielokrotnych prób w ostatnich miesiącach.

Związek zawodowy TOZPLiN NSZZ „Solidarność” jest pierwszym w Polsce, ogólnokrajowym związkiem zawodowym organizującym pilotów i personel pokładowy zatrudniony zarówno na podstawie umów o pracę jaki i umów o świadczenie usług. Reprezentuje ich interesy na poziomie firmowym, krajowym a dzięki afiliacji w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF) również międzynarodowym. W celu zapewnienia sprawnego podjęcia dialogu społecznego oraz merytorycznego przebiegu negocjacji pomiędzy SprintAir S.A. i TOZPLiN NSZZ „Solidarność”, związek nawiązał współpracę z pilotami DHL zrzeszonymi w związek zawodowy Ver.di oraz pilotami UPS zrzeszonymi w Independent Pilots Association w USA oraz związkami zawodowymi działającymi w branży lotniczej w Polsce. Listy wyrażające poparcie dla lotników SprintAir. S.A. i cheć współpracy przysłali m.in.: Ver.di, IPA czy NSZZ „Solidarność” przy MPL Kraków–Balice.

SprintAir S.A. jest jedną z największych prywatnych linii lotniczych w Polsce oraz znaczącym przewoźnikiem cargo w Europie. Realizuje połączenia charterowe do większości portów lotniczych w Europie, Północnej Afryce i niektórych krajów Bliskiego Wschodu. Flota składa się z 20 samolotów typu ATR 72 oraz SAAB 340 w konfiguracji cargo i pasażerskiej. SprintAir S.A. współpracuje z największymi firmami kurierskimi takimi jak UPS czy DHL i w 2021 roku wypracował zysk netto w kwocie ponad 22 mln złotych.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony