Uroczysty capstrzyk z okazji Dnia Podchorążego

Uroczysty capstrzyk z okazji Dnia Podchorążego

W dniu 28 listopada 2013 w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych odbył się uroczysty capstrzyk z okazji Dnia Podchorążego.

Dzień Podchorążego jest świętem wojskowym ustanowionym na pamiątkę wydarzeń z 29 listopada 1830r., kiedy to szeregowi i podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli akcję powstańczą na Belweder będący siedzibą rosyjskiego dowódcy armii polskiej Wielkiego Księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa. Wydarzenie to było początkiem Powstania Listopadowego.

Święto corocznie obchodzone jest we wszystkich akademiach i wyższych szkołach oficerskich.

Na zaproszenie Samorządu Studentów WSOSP w uroczystym capstrzyku udział wzięli m.in.:

  • Doradca Prezydenta RP ds. społecznych - minister Henryk Wujec
  • Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych gen. bryg. pil. w rez.. Ryszard Hać
  • Dowódca 4. SLSz gen. bryg. pil. Marian Jeleniewski wraz z podległymi dowódcami jednostek

W tegorocznych uroczystościach udział wzięły także władze samorządowe powiatu ryckiego, Dęblina i Puław.

W trakcie uroczystości odbyło się zaprzysiężenie warty honorowej, symboliczne przekazanie podchorążym przez Rektora – Komendanta WSOSP gen. bryg. pil. dr. hab. Jana RAJCHELA władzy w Uczelni oraz inscenizacja wydarzeń z 29 listopada 1830r.w wykonaniu podchorążych WAT. 

Z okazji Dnia Podchorążego rektor – komendant wyróżnił przodujących w nauce i dyscyplinie podchorążych. Następnie rektor-komendant spotkał się z podchorążymi, którzy na czas obchodów Dnia Podchorążego objęli honorowo stanowiska kierowniczej kadry Uczelni. Zgodnie z tradycją odbyły się także „otrzęsiny” podchorążych I. roku oraz „Biesiada lotnicza”. Tegoroczne obchody święta podchorążych w WSOSP zakończy w dniu 30.11.2013 „Bal Podchorążego”. 

Źródło: WSOSP Dęblin
comments powered by Disqus