ULC: Składanie sprawozdań z wykonania zadań lotniczych za 2019 rok

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina wszystkim użytkownikom statków powietrznych (zarejestrowanych w Rejestrze Cywilnych Statków Powietrznych) o obowiązku składania sprawozdań z wykonania zadań lotniczych za 2019 rok, zgodnie z art. 135 d. ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze. Sprawozdanie należy złożyć do 31 stycznia 2020 r.

W celu sporządzenia takiego sprawozdania należy skorzystać ze wzoru sprawozdania opracowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Pracownicy Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym – Stanowiska ds. Analiz i Standardów Zarządzania Bezpieczeństwem (LBB–2) służą pomocą w razie wystąpienia problemów z pobraniem wzoru sprawozdania lub wątpliwości podczas jego wypełniana. Na stronie internetowej Urzędu jest też umieszczony formularz sprawozdania z danymi przykładowymi (DEMO).

Sprawozdania w formacie Excel (podpis ani pieczątka nie są konieczne) należy przesyłać pod adres:
e-mail: lbb-1@ulc.gov.pl

Ewentualne pytania ULC prosi kierować pod numer telefonu (22) 520 75 29 lub (22) 520 75 00

Więcej informacji na stronie www.ulc.gov.pl

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus