ULC opublikował Biuletyn Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym nr 2(3) 2018

Biuletyn Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym nr 2(3) 2018

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował Biuletyn Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym nr 2(3) 2018. W numerze znajduje się następujące artykuły: „Just Culture. Zgłaszanie zdarzeń to nie wszystko”, „Woda, sok pomarańczowy i wiaderko na lód, czyli baterie litowe w podróży lotniczej”, „Zdarzenia lotnicze związane ze zwierzętami. Raportowanie – Jakość danych – Wyniki analiz” oraz „Centralna Baza Zgłoszeń – pytania i odpowiedzi”.

Jak podkreśla Piotr Samson, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w tym numerze podjęty został m.in. temat problemów związanych z przewozem baterii litowych. Szybki postęp technologiczny wymusza na branży lotniczej bieżące reagowanie na zagrożenia związane z transportem tego typu baterii w telefonach komórkowych, laptopach, tabletach, powerbankach czy elektronicznych papierosach. To przedmioty codziennego użytku, które chcemy mieć zawsze ze sobą. Wyzwaniem dla transportu lotniczego jest określenie jasnych zasad zabezpieczenia takich materiałów.

Kolejny temat poruszany na łamach Biuletynu to Centralna Baza Zgłoszeń (CBZ) – nowy system zgłaszania zdarzeń. CBZ ma ułatwić zgłaszanie zdarzeń w formie on-line. Nie będzie również konieczności wysyłania zgłoszeń zarówno do ULC jak i do PKBWL. Będzie również możliwość zarządzania swoimi zgłoszeniami i przechowywania w systemie własnych zgłoszeń – bez konieczności tworzenia własnej infrastruktury informatycznej. Baza dostępna jest od 20 lutego br. pod adresem https://cbz.gov.pl. ULC zachęca do testowania platformy i przesyłania komentarzy i uwag.

Zdarzenia lotnicze związane ze zwierzętami to realne ryzyko dla lotnictwa cywilnego. W minimalizacji ryzyka bardzo ważne jest raportowanie tego typu zdarzeń, jak również jakość danych zawartych w zgłoszeniach. Taka informacja jest istotna dla wszystkich stron zaangażowanych w lotnictwie cywilnym – operatorów lotnisk, przewoźników lotniczych, ULC. Dane dotyczące gatunku, liczby osobników jak również parametry, faza lotu, wysokość, prędkość, miejsce zdarzenia to bardzo ważne atrybuty dla każdego zgłoszenia przyczyniające się do minimalizacji zagrożeń w przyszłości.


Ostatnim tematem poruszonym w niniejszym biuletynie jest świadomość kultury bezpieczeństwa, która rośnie, co widać po liczbie zgłoszeń. Ważnym aspektem wymagającym omówienia w kontekście Just Culture jest granica odpowiedzialności zarówno pracowników jak również pracodawcy. Czy każde zgłoszenie będzie wyłączało negatywne konsekwencje dla zgłaszającego czy osoby wymienionej w zgłoszeniu? Co zrobić gdy widzimy, że ktoś został potraktowany niesłusznie przez pracodawcę ze względu na zgłoszenie? Wszystkie te zagadnienia zostały umówione w niniejszym Biuletynie.


Dokument jest publikowany przez Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.


Biuletyn Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym nr 2(3) 2018 dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus