ULC: Nowy numer Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

Biuletyn Bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym Nr 1(7)/2019

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do lektury pierwszego w 2019 roku, wydania Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. Nowy numer poświęcony jest m.in. podsumowaniu 2018 roku w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, wykorzystywaniu urządzeń dźwigowych w pobliżu lotnisk, nowym zasadom wykonywania lotów bezzałogowych oraz integracji dronów z lotnictwem bezzałogowym, a także zagrożeniom CFIT i ALAR.

Istotnym tematem, który został poruszony w tym numerze biuletynu są dźwigi budowlane w pobliżu lotnisk, stanowiące niejednokrotnie przeszkody lotnicze. Często nieświadomie operatorzy dźwigów lub podmioty wykonujące różne zlecenia, rozkładają dźwigi w bezpośredniej bliskości lotniska powodując tym samym zagrożenie bezpieczeństwa podczas startów i lądowań statków powietrznych. O zaleceniach i przepisach w tym zakresie ULC przypomina w biuletynie.

Od 31 stycznia bieżącego roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. Jest to przełom w zakresie zasad lotów bezzałogowych – po raz pierwszy przepisy te zostały uszczegółowione oraz zebrane w jednym dokumencie.

Aby zwiększyć świadomość środowiska lotniczego, a co za tym idzie aktywnie wpływać na zmniejszenie liczby wypadków podczas podejść do lądowania oraz samego lądowania ULC w siódmym Biuletynie kontynuuje temat zagrożeń CFIT – Controlled Flight Into Terrain oraz ALAR – Approach and Landing Accident Reduction.

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do zgłaszania komentarzy i tematów ważnych do poruszenia w kolejnych edycjach Biuletynu na adres mailowy biuletyn@ulc.gov.pl

Do pobrania:
•  Biuletyn Bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym Nr 1(7)/2019


Archiwalne wydania Biuletynu dostępne są w zakładce Biuletyny Bezpieczeństwa ULC

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus